logo_vizitkarte
Kvalitates_vadiba

Kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt klienta apmierinātību ar saņemto produktu vai pakalpojumu. Ieviešot savā organizācijā kvalitātes vadības sistēmu, Jūs spēsiet nodrošināt klientorientētu biznesu, kas nepārtraukti tiek pilnveidots un attīstīts atbilstoši mainīgajām klientu vēlmēm, tirgus, tehnoloģiju un biznesa vides attīstības tendencēm.

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti jau vairāk nekā 10 gadus palīdz klientiem atrast un ieviest piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām.

2016.gada martā uzņēmumā “Spectre Latvia”notika iekšējo auditoru praktiskās apmācības, kurās bija iespēja apgūt nepieciešamās iemaņas un izpratni kvalitatīvu auditu veikšanai.

Lasīt vairāk

2015.gada nogalē kvalitātes vadības joma piedzīvoja ievērojamas pārmaiņas – klajā nāca ISO 9001 Standarta jaunā versija. Līdz...

Lasīt vairāk

2016.gada sākumā AS “Spodrība” ieguva starptautiskās sertifikācijas firmas Bureau Veritas Latvia sertifikātu par integrētās vadības sistēmas atbilstību...

Lasīt vairāk

Seminārs “ISO 9001:2015 standarta prasību skaidrojums” paredzēts uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, auditoriem un kvalitātes vadītājiem.

Lasīt vairāk

2015.gada 3.decembrī notika Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2015 pasniegšana. Balvu izcīnīja piecās nominācijās un to ieguva...

Lasīt vairāk

Apmācību kurss kvalitātes vadītājiem un iekšējiem auditoriem, kā arī kvalitātes un procesu vadības speciālistiem un konsultantiem.

Lasīt vairāk

Piedāvājam apmācību kursu, kas vērsts uz kvalitātes vadītāja zināšanu un izpratnes pilnveidi.

Lasīt vairāk

Sākot ar 2015.gada martu piedāvājām apmācību kursu “Risku vadība Kvalitātes vadības sistēmā. Kā to ietekmē izmaiņas ISO...

Lasīt vairāk

Šis ir raksts no sērijas, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Šis ir raksts no sērijas, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Šis ir raksts no sērijas, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Šis ir raksts no sērijas, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Šis ir raksts no sērijas, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Šis ir raksts no sērijas, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Ar šo rakstu iesākam sēriju, kas veltīta dažādām praktiskām un noderīgām metodēm un paņēmieniem kvalitātes kontroles un...

Lasīt vairāk

Raksts sniedz ieskatu kvalitātes jēdziena būtībā,  skaidro kvalitātes vadības sistēmu izstrādes nepieciešamību, to ieviešanas un uzturēšanas principus,...

Lasīt vairāk