Dzintars Putnis

Kompetences jomas

 • Biznesa plānošana un attīstība
 • Organizācijas vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
 • Apmācību programmu izveide un pasniegšana
 • Vadības sistēmas auditēšana

CMCDesignation-Primary-EN-print-web     IRCA

Izglītība

 • Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Vides studiju centrs
 • Augstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē “Darba aizsardzība un ekspertīze, apkārtējās vides aizsardzība un ekspertīze”. Augstākā izglītība darba aizsardzībā
 • 1996. Svinburnas Tehnoloģiskā Universitāte(Swinburne University of Technology), Biznesa vadība
 • 1989. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris elektromehāniķis, rūpniecības procesu automatizācijas un kompleksās mehanizācijas specialitāte

Papildizglītība

 • Lean Six Sigma Black Belt apmācības    (Business Excellence Solutions sadarbībā ar Igaunijas Kvalitātes asociāciju, 2012.gada augusts – 2013.gada februāris)
 • Klientu apkalpošanas un pārdošanas mākslas programma
 • Vides ietekmes faktoru un aspektu identifikācija
 • Projektu vadība
 • Auditoru pārapmācība saskaņā ar ISO 9001:2000 prasībām
 • Statistikas metodes lēmumu pieņemšanai
 • Vadošā auditora kurss
 • Vadības sistēmas
 • Biznesa angļu valoda
 • Biznesa attīstības konsultantu kurss
 • Pārmaiņu vadība

Papildu informācija

 • Sertificēts vadošais auditors
 • Sertificēts Lean Six Sigma Black Belt speciālists un pasniedzējs
 • Sertificēts vadības konsultants (arī OHSAS jomā)
 • Latvijas Kvalitātes asociācijas prezidents (2004-2007)
 • Lektors 4 gadskārtējās Visaptverošas kvalitātes vadības konferencēs
 • Pasniedzējs vairāk nekā 230 semināros un apmācībās kvalitātes vadības jomā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
 • Kopš 1999.gada ir reģistrēts IRCA kā vadošais auditors un pasniedz IRCA reģistrētus auditoru un vadošo auditoru kursus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
 • 1996.gadā stažējies vadības konsultāciju firmā Dench McLean&Associates/Austrālija
 • Kopš 1998.gada vairāk nekā 20 publikāciju kvalitātes vadības jautājumos autors
 • Kopš 2011. gada Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs

Konsultētie uzņēmumi

ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma

- Lattelecom BRD
- Tiesu namu aģentūra
- Civilās aviācijas aģentūra
- Latvijas Autoceļu Direkcija
- Lattelekom Sakaru sistēmas
- Besecke
- MontāžnieksD
- RIO
- Lexel fabrika
- Rita
- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
- Nacionālais maksājumu centrs
- Latvijas Balzams

Darbības analīze un stratēģiskā plānošana

- Birojs EAN Latvija

Stratēģijas izstrāde

- Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Vadības konsultācijas

- Vides Valsts Inspekcija

Konsultācijas un apmācības kvalitātes vadībā

- Hansabankas IT sektors (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)
- Lattelekom (TED)

ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēma

- Ventspils nafta

Kontakti

E-pasts: Dzintars.Putnis@leiput.lv

Tālrunis: +371 67315454


 Jānis Leilands

Kompetences jomas

Konsultācijas, apmācība un darbsemināru moderācija par:

 • Procesu izcilības un efektivitātes metodēm: Lean, SixSigma, Toc
 • Kvalitātes vadību
 • Vides vadību
 • Energoefektivitātes vadību
 • Risku vadību
 • Radošuma metodēm
 • ISO Lean

CMCDesignation-Primary-EN-print-web

Izglītība

 • Rīgas Politehniskais institūts, Ceļu un tiltu specialitāte: inženieris-celtnieks

Papildizglītība

 • Procesu ekselence (EFQM/ BMW)
 • Inovāciju process (EFQM/ Bosch)
 • Iepriecinošā kvalitāte – Kano modelis (N.Kano)
 • Kritiskās ķēdes Projektu vadība (CCPM; Exepron)
 • Lean SixSigma melnā josta/Black Belt (Business Excelence solutions)
 • Lean meistarklase (Porsche Consulting)
 • Lean projektu vadība (Five4sucess)
 • Energoefektivitātes sistēmu auditors (Bureau Veritas)
 • Lean vadības principu ieviešanas pieredze Zviedrijas un Norvēģijas uzņēmumos (ELKO, Scania)
 • TRIZ (COMCON)
 • Inovāciju process (VisionLab)
 • Visaptveroša risku vadība (PWC)
 • Radošās metodes (LKA)
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu vadošais auditors (Bureau Veritas)
 • Reģionālās attīstības konsultants (CER/Nutek/SIDA)
 • Projektu mērķa orientēta plānošana, moderācija un prezentācija (GTZ/Luso Consult)
 • Uzņēmumu vērtētājs (Latvijas vērtētāju asociācija)
 • Kvalitātes vadības sistēmas (Dānijas tehnoloģiju institūts)
 • Kokapstrādes industrijas konsultants (Rozenheimas kokapstrādes institūts)
 • Stratēģiskā biznesa plānošanas konsultants (CER/SIDA)
 • Riska investīciju fondi un darbs valdēs Latvijā (Zviedrijas direktoru akadēmija)

Papildu informācija

 • Sertificēts vadības konsultants ( CMC – Certified Management Consultant)
 • Sertificēts Lean Six Sigma Black Belt (Melnā josta) speciālists un pasniedzējs
 • Biznesa efektivitātes asociācijas LEAN eksperts
 • Kopš 1999.gada kā apakšuzņēmējs veicis apmēram 150 kvalitātes vadības sistēmu auditus Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas auditoru komandas sastāvā.
 • Sagatavoti un vadīti apmācību kursi par biznesa plānošanu, izmaksu sistēmu veidošanu, produktu kalkulāciju un kvalitātes vadības sistēmu, kurus organizējušas sekojošas organizācijas:
 • RTU Rīgas Biznesa institūts;
 • Bureau Veritas Quality International Latvija;
 • Bureau Veritas Quality International Lietuva;
 • Mercury International;
 • Zygon Baltic Consulting;
 • Komin;
 • Uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
 • RTU Tālmācības centrs

Konsultētie uzņēmumi

Uzņēmums Projekts
2017.gads
Forevers Apmācības par Lean (sadarbībā ar WIN partners)
Magrus Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Lido Lean ievadapmācība
Artex Latvija Autobūves nozares kvalitātes (IAFT 16949) vadības sistēmas ieviešana
Valsts kanceleja Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
Diana Sveces Integrētās kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un energoefektivitātes (ISO 50001) vadības sistēmas ieviešana
Skonto Plan Iekšējo auditoru apmācība
East Metal Apmācības par ISO 9001 un risku vadību
Lyngson Apmācības par Lean (sadarbībā ar WIN partners)
Stora Enso Launkalne Apmācības par Lean un praktiska Lean projektu ieviešana
BMGS Apmācības par ISO 9001, ISO 14001 un iekšējo auditu
Siguldas Būvmeistars Konsultācijas par ISO 14001 paplašināšanu ar energoefektivitātes prasībām
2016.gads  
Optron Kvalitātes (ISO 9001) vadības sistēmas iekšējais audits
Ventspils Nafta termināls Biznesa nepārtrauktības sistēmas atbilstības novērtējums pret ISO 22301
Rīgas Universālais terminālis Integrētās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmas iekšējais audits
Bērnu Universitātes klīniskā slimnīca Apmācības par Lean vadību
Ostas Celtnieks Integrētās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmas iekšējais audits un sistēmas uzturēšana. Energofektivitātes vadības ieviešana.
Trelleborg Wheel Systems Apmācības par ISO 9001:2015 un risku vadību
Dinair Filton Apmācības par Lean vadību (sadarbība ar WIN Partners)
Cemex Apmācības par Lean ražošanas sistēmu
Eversheds Bitāns Kvalitātes vadības (ISO 9001) sistēmas pilnveide
Bolderāja serviss Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001:2015) ieviešana (sadarbība ar WIN Partners)
Tilts Apmācības par Lean vadību. Lean projektu ieviešana (sadarbība ar WIN Partners)
Zāļu Valsts aģentūra Apmācības par ISO 9001 un iekšējo auditu
Skonto Prefab Iekšējo auditoru apmācība
Bureau Veritas Latvija Kvalitātes vadītāju apmācība
Cross Timber Systems Integrētās kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un darba drošības (OHSAS 18001) vadības sistēmas ieviešana
Rīgas būvvalde Kvalitātes (ISO 9001) vadības sistēmas iekšējais audits
Kronospan- Riga Kvalitātes (ISO 9001) vadības sistēmas iekšējais audits un sistēmas uzturēšana
2015.gads
Ekonomikas minstrija Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
Valsts Nekustamie īpašumi Apmācība par Lean domāšanu
Tieto Latvija Vides vadības sistēmas (ISO 14001) ieviešana
Kronospan-Riga Energopārvaldības sistēmas (ISO 50001) ieviešana
Borenius Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas audits
Latio Namsaimnieks Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Valsts kanceleja Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
Reserv.Inc Apmācība par Lean vadību
Z-Light Apmācība par ISO 9001:2015
Rīgas būvvalde Apmācības par kvalitātes vadības sistēmu
Latvijas Vēstnesis Apmācības par ISO 9001
Valsts Meža dienests Apmācība par risku vadību
Troja Apmācība par Lean ražošanu
Skonto Plan Iekšējo auditoru apmācība
Bureau Veritas Latvija Kvalitātes vadītāju apmācība
Polipaks Apmācība par Lean vadību
VIA-S Apmācība par Lean vadību
2014.gads
Trelleborg Wheel systems Darbseminārs par Vērtības plūsmas kartēšanu
FBO Rīga Kvalitātes vadītāju apmācība
Latfood Apmācība par Lean vadību
Siguldas Būvmeistars Integrētās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmas pilnveide
Prolux Apmācība par Lean vadību
Hornbaek Latvija Apmācība par Lean vadību
Ventspils Nafta termināls Kvalitātes un vides vadības sistēmas iekšējais audits
Kwintet Production Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Latvijas Finieris. Iekārtu rūpnīca 5S ieviešanas darbsemināri
MTMetal Baltic Darbsemināri par Lean ieviešanu
East Metal Apmācība par Lean vadību. Vērtības plūsmas kartēšanas darbseminārs
Silva Sert Personu sertificēšanas sistēmas (EN17025) ieviešana
2013.gads
LATAK Iekšējo auditoru apmācība
ARCO Real Estate Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Valmieras Stikla Šķiedra Apmācība par Lean vadību
Zemgales tehnoloģiskais centrs Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Skonto Prefab Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
LVRTC Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Interspiro Apmācība par Lean vadību
Aero Catering Apmācība par Lean vadību
Latvijas Balzāms Darbsemināri par Lean ieviešanu
2012.gads
Severstaļ Apmācība par Lean vadību un 5S ieviešanu
Rīgas Būvvalde Apmācība apr Kvalitātes vadības sistēmu
AE Partner Apmācība par Lean vadību
VID Apmācība par datu analīzes metodēm
Baltic Beach Hotels Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Build Up Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana
4 finance Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
2011.gads
Finanšu ministrija Apmācība par risku vadību
East Metal Apmācība par Lean vadību
Rochling Milzkalne Apmācība par Lean vadību
SRC Brasa ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Troja Apmācība par Lean vadību
EFN Baltic Apmācība par procesu pieeju, Lean vadību un problēmu risināšanu
Auto Rīga Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Dozhas Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Post Service Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Grindex Apmācība par procesu pieeju
2010.gads
Nybo Dobele Apmācība par Lean vadību
SIVA Apmācība par procesu vadību
Z-Light Apmācība par Kvalitātes vadības sistēmu un procesu pieejas realizēšanu
Maxima Latvija Apmācība par kvalita’tes vadības sistēmu
Civilās aviācijas aģentūra Iekšējo auditoru apmācība
Latvijas Gaisa satiksme Apmācība par ISO 9001 prasībām
Valsts Nekustamie īpašumi Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu
HGF Latvija FMEA darbseminārs
IT Latvija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Valsts Meža dienests Iekšējo auditoru praktiskā apmācība
Tūrisma attīstības Valsts aģentūra Kvalitātes vadības apmācības tālmācības programmas izstrāde (sadarbība ar RTU)
LEM ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Ferrus ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Leinonen Lietuva ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Augstceltne ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Amoplant ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Danske Bank Apmācība Procesu pieejas,Lean metožu un principu pielietošana procesu efektivitātes paaugstināšanai
Lattelecom BPO Apmācība par procesu vadību un Lean principiem
LC Būve ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
X Info Tech ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Reaton ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Vītols ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
RBS Skals Darbsemināri par Lean ieviešanu
Embrions ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
BBS ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Krauklītis ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
2009.gads
Rīgas lidosta Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu, risku vadību un iekšējo auditu
Civilās aviācijas aģentūra Apmācība par ISO 9001 prasībām
Alpha Container Shipping lines ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
TVA Construction ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
SRR ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
UPB Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Tipro Baltic ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
FF Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Leinonen Latvija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
One Med Vadības konsultācijas
Ekodienests ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
2008.gads
Pilsētas attības departaments Apmācība par Kvalitātes vadības sistēmu
Lauku attīstības dienests Apmācība par procesu pieeju
RRB Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu
Zemkopības ministrija Apmācība par pilnveides metodēm
Autotransporta inspekcija Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Livland Attīstības plānošanas darbsemināra moderācija
Elektroskandia ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
YIT Celtniecība ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Abora ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Amateks ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Ragn-Sells ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
līdz 2007.gadam 
Latvijas autoceļu uzturētājs Apmācība par pilnveides metodēm
Lexel Fabrika
Valsts Nekustamie Īpašumi Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu
Civilās aviācijas aģentūra Iekšējo auditoru apmācība
Latvijas Gaisa Satiksme Apmācības par Kvalitātes vadības sistēmu
VID galvenā Muitas pārvalde Apmācība par ISO 9001 prasībām
Autotransporta direkcija Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Juridiskās palīdzības administrācija Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Promenade Hotel ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Metrum ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Selkoms ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
LANĪDA Personāla sertificēšanas sistēmas ieviešana atbilstoši LVS EN 17025
Līdz 2006.gadam
Ignalinas AES Apmācība par pilnveides metodēm
Delna Kvalitāte vadības sistēmas ieviešana
Ekranas Apmācība par kvalitātes vadību
PIKVA Apmācība par kvalitātes vadību
Rudus Latvija Laboratorijas sistēma ieviešana atbiltoši ISO 17024
Komiss FSC sistēmas ieviešana
Latvijas Gaisa satiksme Apmācība par procesu vadību
Elvi Grupa Procesu vadības darbseminārs
VID Galvenā muitas pārvalde Apmācība par ISO 9001
Valmieras Piens Apmācība par ISO 9001
Latvijas autoceļu uzturētājs Iekšējo kvalitātes auditoru apmācība
Ceļu Tiltu Būvnieks (Liepāja) ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Liepājas SEZ ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
BE Group ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Bolderāja ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rīgas sabiedrisko pakalpojumu regulators ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Pamats ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Kesto ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
BAO ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Nodarbinātības Valsts aģentūra ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
RSS & Partners ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana; ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Latvijas Motorsporta federācija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Autotransporta direkcija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Nekustamie īpašumi Māja ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Eurosteel ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
RD Pilsētas attīstības departaments ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Domenikss ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Arhitektu birojs Sarma&Norde ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rīgas Domes Finanšu departaments ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rīgas Restaurācijas Birojs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rudus Latvija EN 13043 atbilstošas vadības sistēmas ieviešana
Līva Personāla sertificēšanas sistēmas ieviešana atbilstoši LVS EN 17025
Auto Rīga Vadības konsultācijas
Rīgas reģiona Attīstības aģentūra ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Bebrico (KMM Metāls) ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
EKO Getliņi ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Superbebris ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Slazds – C ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
RSS un Partneri ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Velve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Jaunzeltiņi Biznesa plānošana; Izmaksu sistēmas ieviešana
4 plus Izmaksu sistēmas ieviešana
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēmas ieviešana
Aula AS ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
ACB ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Energoremonts Rīga ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Volvo Truck Latvija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Volvo Truck Lietuva ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Enerģija SHEMS ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Liepājas Speciālā Ekonomiskā zona ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
BE Steel/ Tērauds un Metāli ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Optiroc Apmācība par ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmu
Centra Reģiona ceļi Apmācība par KVS pilnveidošanu
Lauksaimniecības datu centrs Apmācība par ISO 9001
Veho Apmācība par ISO 9001
Valmieras Stikla Šķiedras rūpnīca Apmācība par pilnveides metodēm
Grindeks Apmācība par ISO 9001
Latvijas Autoceļu Direkcija Apmācība par ISO 9001
House of Prince Apmācība par ISO 9001
Latvijas Balzāms Apmācība par ISO 9001
Aldaris Iekšējo kvalitātes auditoru apmācība
Coca Cola Dzērieni Iekšējo kvalitātes auditoru apmācība
EKJU Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Linda Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Kora Koks Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Baltic Austra Mobelmanufaktur Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Steķentavas Galdniecība Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar Schuler&Partner / KfW / Transform (Vācija)
Ingrid – D Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar Schuler&Partner / KfW / Transform (Vācija)
Katrīnkoks Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar Schuler&Partner / KfW / Transform (Vācija)
Carnikava Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar MegaPesca Lda / EU Phare)
Druvas Pārtika Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar MegaPesca Lda / EU Phare)
Vulkāns ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Siguldas Būvmeistars ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Tenax GFA-IMC /KfW/ Transform (Vācija), produktu attīstība, izmaksu sistēma un kalkulācija
Valpro Corp. GFA-IMC /KfW/ Transform (Vācija); ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma
Arvo GFA-IMC /KfW/ Transform (Vācija); ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma
Remus ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Latvijas Banka ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
RBS Skals ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Falck – Apsargs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
RE & RE ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Skonto Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Skonto Plan ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Tenax ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Krone ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Cēsu Būvnieks ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Libanons ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Remekss Serviss ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Data Pro ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Būve AS ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Vidzemes Būvnieks ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Wesemann Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Arhitektu birojs Sarma un Norde ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Hidrolats ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Gādība ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Daugavas Hidroelektrostaciju Būve (DHB) ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Lattelekom ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Latrostrans ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Pamats ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Lauma ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Vidzemes ceļi ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Optron ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
JS&J Ūdensmeistars ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
KEA Marko ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Hipotēku Banka ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Kālija Parks ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Ventamonjaks ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēma s ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
U.Pīlēna būvuzņēmums Nams ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Reaton ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
SCO Centrs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

 

 

Kontakti

E-pasts: Janis.Leilands@leiput.lv 

Tālrunis: +371 67315454