logo_vizitkarte
konsultanti-liela

Mūsu komandu veido nozares profesionāļi, kuri uzkrājuši pieredzi darbā ar lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Mūsu konsultēto uzņēmumu vidū ir gan atpazīstami zīmoli un organizācijas, kā arī nesen izveidoti uzņēmumi, kas meklē efektīvus risinājumus produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai.

Mūsu pieeja balstīta uz individuālu risinājumu piedāvājumu ikvienam klientam un abpusējas sadarbības veidošanu ne tikai pakalpojuma sniegšanas sākumā, bet arī tā ieviešanas procesā un vajadzības gadījumā pēc tam.

Regulāri pilnveidojam savu profesionālo kompetenci, piedaloties dažādās apmācībās un apgūstam jaunākās savas nozares tendences, lai klientiem varētu sniegt iespējami labāko rezultātu ar augstu pievienoto vērtību.

Mūsu pakalpojumu pievienotā vērtība ir pieredzē balstītas zināšanas, uz rezultātu vērsts kopīgs komandas darbs un regulāra profesionāla pilnveidošanās.

dzintars putnis

Dzintars_203x203px_c
Kompetences jomas
Izglitība
Papildu informācija
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas
 • Biznesa plānošana un attīstība
 • Organizācijas vadības sistēmas ievešana un uzturēšana
 • Apmācību programmu izveide un pasniegšana
 • Vadības sistēmas uzturēšana

Izglitība
 • Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Vides studiju centrs
 • Augstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē “Darba aizsardzība un ekspertīze, apkārtējās vides aizsardzība un ekspertīze”. Augstākā izglītība darba aizsardzībā
 • 1996. Svinburnas Tehnoloģiskā Universitāte(Swinburne University of Technology), Biznesa vadība
 • 1989. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris elektromehāniķis, rūpniecības procesu automatizācijas un kompleksās mehanizācijas specialitāte

Papildizglitība

 • Lean Six Sigma Black Belt apmācības    (Business Excellence Solutions sadarbībā ar Igaunijas Kvalitātes asociāciju, 2012.gada augusts – 2013.gada februāris)
 • Klientu apkalpošanas un pārdošanas mākslas programma
 • Vides ietekmes faktoru un aspektu identifikācija
 • Projektu vadība
 • Auditoru pārapmācība saskaņā ar ISO 9001:2000 prasībām
 • Statistikas metodes lēmumu pieņemšanai
 • Vadošā auditora kurss
 • Vadības sistēmas
 • Biznesa angļu valoda
 • Biznesa attīstības konsultantu kurss
 • Pārmaiņu vadība
Papildu informācija
 • Sertificēts vadošais auditors
 • Sertificēts Lean Six Sigma Black Belt speciālists un pasniedzējs
 • Sertificēts vadības konsultants (arī OHSAS jomā)
 • Latvijas Kvalitātes asociācijas prezidents (2004-2007)
 • Lektors 4 gadskārtējās Visaptverošas kvalitātes vadības konferencēs
 • Pasniedzējs vairāk nekā 230 semināros un apmācībās kvalitātes vadības jomā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
 • Kopš 1999.gada ir reģistrēts IRCA kā vadošais auditors un pasniedz IRCA reģistrētus auditoru un vadošo auditoru kursus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
 • 1996.gadā stažējies vadības konsultāciju firmā Dench McLean&Associates/Austrālija
 • Kopš 1998.gada vairāk nekā 20 publikāciju kvalitātes vadības jautājumos autors
 • Kopš 2011. gada Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti

E-pasts: Dzintars.Putnis@leiput.lv
Tālrunis: +371 67315454

jānis leilands

Janis_203x203px_c
Kompetences jomas
Izglitība
Papildu informācija
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas

Konsultācijas, apmācība un darbsemināru moderācija par:

 • Procesu izcilības un efektivitātes metodēm: Lean, SixSigma, Toc
 • Kvalitātes vadību
 • Vides vadību
 • Energoefektivitātes vadību
 • Risku vadību
 • Radošuma metodēm
 • ISO Lean

Izglitība
 • Rīgas Politehniskais institūts, Ceļu un tiltu specialitāte: inženieris-celtnieks

Papildizglītība

 • Procesu ekselence (EFQM/ BMW)
 • Inovāciju process (EFQM/ Bosch)
 • Iepriecinošā kvalitāte – Kano modelis (N.Kano)
 • Kritiskās ķēdes Projektu vadība (CCPM; Exepron)
 • Lean SixSigma melnā josta/Black Belt (Business Excelence solutions)
 • Lean meistarklase (Porsche Consulting)
 • Lean projektu vadība (Five4sucess)
 • Energoefektivitātes sistēmu auditors (Bureau Veritas)
 • Lean vadības principu ieviešanas pieredze Zviedrijas un Norvēģijas uzņēmumos (ELKO, Scania)
 • TRIZ (COMCON)
 • Inovāciju process (VisionLab)
 • Visaptveroša risku vadība (PWC)
 • Radošās metodes (LKA)
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu vadošais auditors (Bureau Veritas)
 • Reģionālās attīstības konsultants (CER/Nutek/SIDA)
 • Projektu mērķa orientēta plānošana, moderācija un prezentācija (GTZ/Luso Consult)
 • Uzņēmumu vērtētājs (Latvijas vērtētāju asociācija)
 • Kvalitātes vadības sistēmas (Dānijas tehnoloģiju institūts)
 • Kokapstrādes industrijas konsultants (Rozenheimas kokapstrādes institūts)
 • Stratēģiskā biznesa plānošanas konsultants (CER/SIDA)
 • Riska investīciju fondi un darbs valdēs Latvijā (Zviedrijas direktoru akadēmija)
Papildu informācija
 • Sertificēts vadības konsultants ( CMC – Certified Management Consultant)
 • Sertificēts Lean Six Sigma Black Belt (Melnā josta) speciālists un pasniedzējs
 • Biznesa efektivitātes asociācijas LEAN eksperts
 • Kopš 1999.gada kā apakšuzņēmējs veicis apmēram 150 kvalitātes vadības sistēmu auditus Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas auditoru komandas sastāvā.
 • Sagatavoti un vadīti apmācību kursi par biznesa plānošanu, izmaksu sistēmu veidošanu, produktu kalkulāciju un kvalitātes vadības sistēmu, kurus organizējušas sekojošas organizācijas:
 • RTU Rīgas Biznesa institūts;
 • Bureau Veritas Quality International Latvija;
 • Bureau Veritas Quality International Lietuva;
 • Mercury International;
 • Zygon Baltic Consulting;
 • Komin;
 • Uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
 • RTU Tālmācības centrs
Konsultētie uzņēmumi
Uzņēmums Projekts
2017.gads  
Forevers Apmācības par Lean (sadarbībā ar WIN partners)
Magrus Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Lido Lean ievadapmācība
Artex Latvija Autobūves nozares kvalitātes (IAFT 16949) vadības sistēmas ieviešana
Valsts kanceleja Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
Diana Sveces Integrētās kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un energoefektivitātes (ISO 50001) vadības sistēmas ieviešana
Skonto Plan Iekšējo auditoru apmācība
East Metal Apmācības par ISO 9001 un risku vadību
Lyngson Apmācības par Lean (sadarbībā ar WIN partners)
Stora Enso Launkalne Apmācības par Lean un praktiska Lean projektu ieviešana
BMGS Apmācības par ISO 9001, ISO 14001 un iekšējo auditu
Siguldas Būvmeistars Konsultācijas par ISO 14001 paplašināšanu ar energoefektivitātes prasībām
2016.gads  
Optron Kvalitātes (ISO 9001) vadības sistēmas iekšējais audits
Ventspils Nafta termināls Biznesa nepārtrauktības sistēmas atbilstības novērtējums pret ISO 22301
Rīgas Universālais terminālis Integrētās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmas iekšējais audits
Bērnu Universitātes klīniskā slimnīca Apmācības par Lean vadību
Ostas Celtnieks Integrētās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmas iekšējais audits un sistēmas uzturēšana. Energofektivitātes vadības ieviešana.
Trelleborg Wheel Systems Apmācības par ISO 9001:2015 un risku vadību
Dinair Filton Apmācības par Lean vadību (sadarbība ar WIN Partners)
Cemex Apmācības par Lean ražošanas sistēmu
Eversheds Bitāns Kvalitātes vadības (ISO 9001) sistēmas pilnveide
Bolderāja serviss Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001:2015) ieviešana (sadarbība ar WIN Partners)
Tilts Apmācības par Lean vadību. Lean projektu ieviešana (sadarbība ar WIN Partners)
Zāļu Valsts aģentūra Apmācības par ISO 9001 un iekšējo auditu
Skonto Prefab Iekšējo auditoru apmācība
Bureau Veritas Latvija Kvalitātes vadītāju apmācība
Cross Timber Systems Integrētās kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un darba drošības (OHSAS 18001) vadības sistēmas ieviešana
Rīgas būvvalde Kvalitātes (ISO 9001) vadības sistēmas iekšējais audits
Kronospan- Riga Kvalitātes (ISO 9001) vadības sistēmas iekšējais audits un sistēmas uzturēšana
2015.gads  
Ekonomikas minstrija Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
Valsts Nekustamie īpašumi Apmācība par Lean domāšanu
Tieto Latvija Vides vadības sistēmas (ISO 14001) ieviešana
Kronospan-Riga Energopārvaldības sistēmas (ISO 50001) ieviešana
Borenius Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas audits
Latio Namsaimnieks Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Valsts kanceleja Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
Reserv.Inc Apmācība par Lean vadību
Z-Light Apmācība par ISO 9001:2015
Rīgas būvvalde Apmācības par kvalitātes vadības sistēmu
Latvijas Vēstnesis Apmācības par ISO 9001
Valsts Meža dienests Apmācība par risku vadību
Troja Apmācība par Lean ražošanu
Skonto Plan Iekšējo auditoru apmācība
Bureau Veritas Latvija Kvalitātes vadītāju apmācība
Polipaks Apmācība par Lean vadību
VIA-S Apmācība par Lean vadību
2014.gads  
Trelleborg Wheel systems Darbseminārs par Vērtības plūsmas kartēšanu
FBO Rīga Kvalitātes vadītāju apmācība
Latfood Apmācība par Lean vadību
Siguldas Būvmeistars Integrētās kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) vadības sistēmas pilnveide
Prolux Apmācība par Lean vadību
Hornbaek Latvija Apmācība par Lean vadību
Ventspils Nafta termināls Kvalitātes un vides vadības sistēmas iekšējais audits
Kwintet Production Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Latvijas Finieris. Iekārtu rūpnīca 5S ieviešanas darbsemināri
MTMetal Baltic Darbsemināri par Lean ieviešanu
East Metal Apmācība par Lean vadību. Vērtības plūsmas kartēšanas darbseminārs
Silva Sert Personu sertificēšanas sistēmas (EN17025) ieviešana
2013.gads  
LATAK Iekšējo auditoru apmācība
ARCO Real Estate Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Valmieras Stikla Šķiedra Apmācība par Lean vadību
Zemgales tehnoloģiskais centrs Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Skonto Prefab Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
LVRTC Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Interspiro Apmācība par Lean vadību
Aero Catering Apmācība par Lean vadību
Latvijas Balzāms Darbsemināri par Lean ieviešanu
2012.gads  
Severstaļ Apmācība par Lean vadību un 5S ieviešanu
Rīgas Būvvalde Apmācība apr Kvalitātes vadības sistēmu
AE Partner Apmācība par Lean vadību
VID Apmācība par datu analīzes metodēm
Baltic Beach Hotels Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Build Up Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana
4 finance Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
2011.gads  
Finanšu ministrija Apmācība par risku vadību
East Metal Apmācība par Lean vadību
Rochling Milzkalne Apmācība par Lean vadību
SRC Brasa ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Troja Apmācība par Lean vadību
EFN Baltic Apmācība par procesu pieeju, Lean vadību un problēmu risināšanu
Auto Rīga Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Dozhas Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Post Service Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Grindex Apmācība par procesu pieeju
2010.gads  
Nybo Dobele Apmācība par Lean vadību
SIVA Apmācība par procesu vadību
Z-Light Apmācība par Kvalitātes vadības sistēmu un procesu pieejas realizēšanu
Maxima Latvija Apmācība par kvalita’tes vadības sistēmu
Civilās aviācijas aģentūra Iekšējo auditoru apmācība
Latvijas Gaisa satiksme Apmācība par ISO 9001 prasībām
Valsts Nekustamie īpašumi Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu
HGF Latvija FMEA darbseminārs
IT Latvija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Valsts Meža dienests Iekšējo auditoru praktiskā apmācība
Tūrisma attīstības Valsts aģentūra Kvalitātes vadības apmācības tālmācības programmas izstrāde (sadarbība ar RTU)
LEM ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Ferrus ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Leinonen Lietuva ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Augstceltne ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Amoplant ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Danske Bank Apmācība Procesu pieejas,Lean metožu un principu pielietošana procesu efektivitātes paaugstināšanai
Lattelecom BPO Apmācība par procesu vadību un Lean principiem
LC Būve ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
X Info Tech ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Reaton ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Vītols ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
RBS Skals Darbsemināri par Lean ieviešanu
Embrions ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
BBS ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Krauklītis ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
2009.gads  
Rīgas lidosta Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu, risku vadību un iekšējo auditu
Civilās aviācijas aģentūra Apmācība par ISO 9001 prasībām
Alpha Container Shipping lines ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
TVA Construction ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
SRR ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
UPB Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Tipro Baltic ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
FF Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Leinonen Latvija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
One Med Vadības konsultācijas
Ekodienests ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
2008.gads  
Pilsētas attības departaments Apmācība par Kvalitātes vadības sistēmu
Lauku attīstības dienests Apmācība par procesu pieeju
RRB Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu
Zemkopības ministrija Apmācība par pilnveides metodēm
Autotransporta inspekcija Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Livland Attīstības plānošanas darbsemināra moderācija
Elektroskandia ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
YIT Celtniecība ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Abora ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Amateks ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Ragn-Sells ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
līdz 2007.gadam   
Latvijas autoceļu uzturētājs Apmācība par pilnveides metodēm
Lexel Fabrika  
Valsts Nekustamie Īpašumi Apmācība par kvalitātes vadības sistēmu
Civilās aviācijas aģentūra Iekšējo auditoru apmācība
Latvijas Gaisa Satiksme Apmācības par Kvalitātes vadības sistēmu
VID galvenā Muitas pārvalde Apmācība par ISO 9001 prasībām
Autotransporta direkcija Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Juridiskās palīdzības administrācija Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
Promenade Hotel ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Metrum ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Selkoms ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
LANĪDA Personāla sertificēšanas sistēmas ieviešana atbilstoši LVS EN 17025
Līdz 2006.gadam  
Ignalinas AES Apmācība par pilnveides metodēm
Delna Kvalitāte vadības sistēmas ieviešana
Ekranas Apmācība par kvalitātes vadību
PIKVA Apmācība par kvalitātes vadību
Rudus Latvija Laboratorijas sistēma ieviešana atbiltoši ISO 17024
Komiss FSC sistēmas ieviešana
Latvijas Gaisa satiksme Apmācība par procesu vadību
Elvi Grupa Procesu vadības darbseminārs
VID Galvenā muitas pārvalde Apmācība par ISO 9001
Valmieras Piens Apmācība par ISO 9001
Latvijas autoceļu uzturētājs Iekšējo kvalitātes auditoru apmācība
Ceļu Tiltu Būvnieks (Liepāja) ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Liepājas SEZ ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
BE Group ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Bolderāja ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rīgas sabiedrisko pakalpojumu regulators ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Pamats ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Kesto ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
BAO ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Nodarbinātības Valsts aģentūra ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
RSS & Partners ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana; ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas audits
Latvijas Motorsporta federācija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Autotransporta direkcija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Nekustamie īpašumi Māja ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Eurosteel ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
RD Pilsētas attīstības departaments ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Domenikss ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Arhitektu birojs Sarma&Norde ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rīgas Domes Finanšu departaments ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rīgas Restaurācijas Birojs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Rudus Latvija EN 13043 atbilstošas vadības sistēmas ieviešana
Līva Personāla sertificēšanas sistēmas ieviešana atbilstoši LVS EN 17025
Auto Rīga Vadības konsultācijas
Rīgas reģiona Attīstības aģentūra ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Bebrico (KMM Metāls) ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
EKO Getliņi ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana
Superbebris ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Slazds – C ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
RSS un Partneri ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Velve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Jaunzeltiņi Biznesa plānošana; Izmaksu sistēmas ieviešana
4 plus Izmaksu sistēmas ieviešana
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēmas ieviešana
Aula AS ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
ACB ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Energoremonts Rīga ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Volvo Truck Latvija ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Volvo Truck Lietuva ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Enerģija SHEMS ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Liepājas Speciālā Ekonomiskā zona ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
BE Steel/ Tērauds un Metāli ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Optiroc Apmācība par ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmu
Centra Reģiona ceļi Apmācība par KVS pilnveidošanu
Lauksaimniecības datu centrs Apmācība par ISO 9001
Veho Apmācība par ISO 9001
Valmieras Stikla Šķiedras rūpnīca Apmācība par pilnveides metodēm
Grindeks Apmācība par ISO 9001
Latvijas Autoceļu Direkcija Apmācība par ISO 9001
House of Prince Apmācība par ISO 9001
Latvijas Balzāms Apmācība par ISO 9001
Aldaris Iekšējo kvalitātes auditoru apmācība
Coca Cola Dzērieni Iekšējo kvalitātes auditoru apmācība
EKJU Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Linda Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Kora Koks Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Baltic Austra Mobelmanufaktur Uzņēmuma novērtējums, stratēģiskā attīstības plānošana (sadarbībā ar Helsinki University Knowledge Services (Finland) / EU Phare;)
Steķentavas Galdniecība Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar Schuler&Partner / KfW / Transform (Vācija)
Ingrid – D Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar Schuler&Partner / KfW / Transform (Vācija)
Katrīnkoks Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar Schuler&Partner / KfW / Transform (Vācija)
Carnikava Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar MegaPesca Lda / EU Phare)
Druvas Pārtika Izmaksu sistēmas un produktu kalkulācijas izveide, sistēmas izveide (sadarbībā ar MegaPesca Lda / EU Phare)
Vulkāns ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Siguldas Būvmeistars ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Tenax GFA-IMC /KfW/ Transform (Vācija), produktu attīstība, izmaksu sistēma un kalkulācija
Valpro Corp. GFA-IMC /KfW/ Transform (Vācija); ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma
Arvo GFA-IMC /KfW/ Transform (Vācija); ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma
Remus ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Latvijas Banka ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
RBS Skals ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Falck – Apsargs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
RE & RE ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Skonto Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Skonto Plan ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Tenax ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Krone ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Cēsu Būvnieks ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Libanons ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Remekss Serviss ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Data Pro ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Būve AS ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Vidzemes Būvnieks ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Wesemann Būve ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Arhitektu birojs Sarma un Norde ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Hidrolats ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Gādība ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Daugavas Hidroelektrostaciju Būve (DHB) ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Lattelekom ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Latrostrans ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Pamats ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Lauma ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Vidzemes ceļi ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Optron ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
JS&J Ūdensmeistars ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
KEA Marko ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Hipotēku Banka ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Kālija Parks ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Ventamonjaks ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēma s ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
U.Pīlēna būvuzņēmums Nams ISO 9001 un ISO 14001 integrētā vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
Reaton ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana (sadarbībā ar Zygon BC)
SCO Centrs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Kontakti

E-pasts: Janis.Leilands@leiput.lv
Tālrunis: +371 67315454

raimonds rullis

Raimonds_5
Kompetences jomas
Izglītība
Papildu informācija
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas
 • Organizācijas vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
 • Vadības sistēmas auditēšana
 • Informācijas drošības pārvaldības sistēmu ieviešana
 • IT procesu pārvaldība
 • Tehniskā servisa un apkalpes organizācija
 • Tehnisko projektu ieviešana
 • Personas datu aizsardzības jautājumi un GDPR
 • Risku pārvaldības programmatūras ieviešana
 • PCI DSS ( Payment card industry data security standard) prasību ieviešana

Izglītība

Rīgas Politehniskais institūtsAutomātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, Automātikas un telemehānikas inženieris

Papildizglītība

 • Personas datu apstrādes speciālists
 • ITIL pamati IT pakalpojumu pārvaldībai
 • Informācijas drošība un ISO 27001, vadošais auditors
 • Informācijas drošības pārvaldības sistēmas vadošais auditors
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu vadošais auditors
 • Praktiskā projektu vadīšana
 • Kvalitātes sistēmu vadītāju kursi (ISO 9000 sērijas standarti)
Papildu informācija
 • Sertificēts vadības konsultants
 • Kopš 2003.gada kā apakšuzņēmējs veicis vairāk nekā 70 kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmu auditus Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas Quality International auditoru komandas sastāvā
 • Informācijas drošības pārvaldības sistēmas iekšējais auditors vairākos Latvijas
  uzņēmumos
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti

E-pasts: Raimonds.Rullis@leiput.lv 
Tālrunis: +371 67315454

ināra liepa

Inara_203x203px_c
Kompetences jomas
Izglītība
Papildu informācija
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas
 • Organizācijas vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
 • Apmācību programmu izveide un pasniegšana
 • Vadības sistēmas auditēšana
 • Pašnovērtējuma veikšana atbilstoši EFQM Izcilības modeļa kritērijiem
 • Personāla vadība

Izglītība
 • Latvijas Universitāte, Angļu valodas filologs un pasniedzējs

Papildizglītība

 • Vides vadības sistēma un ISO 14001
 • Personāla atlase un vadība
 • Darba likums personāla vadības speciālistiem
 • Projektu vadība
 • KVS vadītājs
 • Auditoru apmācība pēc jaunās ISO 9001 versijas
 • Vadošo auditoru kurss
 • EFQM Pašnovērtējuma mācību kurss
 • Individuālais kurss biznesa angļu valodā
 • Specializētā angļu valoda
Papildu informācija
 • Vadošā vērtētāja Latvijas Kvalitātes balvai
 • Sertificēta vadības konsultante ( CMC – Certified Management Consultant)
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti

E-pasts: Inara.Liepa@leiput.lv
Tālrunis: +371 67315454

aigars bičeks

Aigars_203x203px_c
Kompetences jomas
Izglītība
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas
 • Darba aizsardzības sistēmas izstrāde, pilnveidošana
 • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana
 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana (auditēšana)
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Darba vides iekšējā uzraudzība
 • Darba aizsardzības speciālistu apmācība un konsultēšana
Izglītība
 • Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Vides studiju centrs
 • Augstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē “Darba aizsardzība un ekspertīze, apkārtējās vides aizsardzība un ekspertīze”. Augstākā izglītība darba aizsardzībā
 • Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Grāmatvedības institūts
 • Augstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē ekonomists – grāmatvedis (auditors, analīzes speciālists)
 • Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Pieaugušo izglītības centrs
 • Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
 • Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Informātikas katedra
 • Augstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē vidusskolas informātikas skolotājs
 • Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Darbmācības katedra
 • Bakalaura grāds izglītības zinātnēs. Augstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē mājturības, kultūras vēstures un rasēšanas skolotājs

Papildizglītība

 • Piedalījies un lasījis lekciju  “Sakārtotas darba vides ietekme uz organizācijas rezultātiem” Latvijas Kvalitātes biedrības konferencē “Kvalitāte un efektivitāte”
 • Piedalījies seminārā un lasījis lekciju “Droša un veselīga darba vide – vai tā var būt ekonomiski izdevīga?”
 • Apmācība atbildīgajam par kravas celtņiem
 • Apmācības elektrodrošībā B grupai
 • Piedalījies seminārā un lasījis lekciju “”Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti – vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga?”
 • Seminārs “Ergonomika un efektīva biznesa attīstība”
 • Seminārs “Darba vides riska faktori transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumos “
 • Seminārs “Darba vides riska faktori metālapstrādes nozares uzņēmumos”
 • Seminārs  “Darba vides riska faktori kokapstrādes un mežizstrādes nozares uzņēmumos”
 • Seminārs “OirA – interaktīvs līdzeklis darba vides risku novērtēšanai”
 • Seminārs ‘Veselības veicināšana darba vietās”
 • Seminārs “Taupīgs uzņēmums (LEAN). Kā ekonomēt uz darba vietu pārplānošanu, optimizēšanu”
 • Seminārs “Darbs aizsardzības prasības kūdras ieguvē. Darbs uz dzelzceļa kūdras purvā”
 • Seminārs “Darba vides riska faktori autotransporta nozarē. Darba aizsardzības sistēmas ekonomiskais izdevīgums jeb vai darba aizsardzības sistēma var būt izdevīga?”
 • Seminārs “Darba vides bioloģiskie riska faktori”
 • Seminārs “Darba vides riska novērtējums Latvijā būvniecības un kokapstrādes nozarēs”
 • Seminārs “Drošības uzturēšana darba vietās”
 • Seminārs “Ķīmisko riska faktoru novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde”
 • Seminārs “Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā radītās ietekmes uz organismu novērtējums”
 • Seminārs “Mikroklimata novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde”
 • Seminārs “Optiskā starojuma novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde”
 • Seminārs “Ergonomiskie darba vides riska faktori”
 • Seminārs “Ventilācijas sistēmas. Gaisa filtrēšana”
 • Profesionālās pilnveides izglītība Ugunsdrošībā (160 stundu apmācību kurss)
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti

E-pasts: Aigars.Biceks@leiput.lv
Tālrunis: +371 67315454

jānis bernāts

Bernats_203x203px_c
Kompetences jomas
Izglītība
Papildu informācija
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas
 • Organizācijas vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
 • Darba aizsardzība un darba likumdošana
 • Darba vides uzraudzība un darba vides risku novērtēšana
 • Vides vadības sistēmu ieviešana un uzturēšana
 • Vadības sistēmas auditēšana
 • Bīstamo iekārtu uzraudzība, tehniskās atbilstības novērtēšana
Izglītība
 • Akadēmiskās izglītības centrs: L/s mehanizācija, maģistrs – 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
 • Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Vides studiju centrsAugstākās profesionālās izglītības diploms specialitātē “Darba aizsardzība un ekspertīze, apkārtējās vides aizsardzība un ekspertīze”. Augstākā izglītība darba aizsardzībā
 • Latvijas Lauksaimniecības akadēmija: L/s mehanizācija, inženiera – mehāniķa kvalifikācija
 • Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas tehnikums: L/s mehanizācija, tehniķa – mehāniķa kvalifikācija
 • Papildus apmācību kursos ieguvis Eiropas Kvalitātes organizācijas un Vācijas Kvalitātes biedrības Kvalitātes sistēmu vadītāja, IRCA (International Register of Certificated Auditors) reģistrētā kvalitātes un darba aizsardzības sistēmas vadošā auditora un Dānijas tehnoloģiskā institūta Vides pārvaldības sistēmas vadītāja un auditora kvalifikāciju

Papildizglītība

 • Apmācību kurss “Kompetentais darba aizsardzības speciālists (resertifikācija)”
 •  Apmācību kurss “Risku vadība Kvalitātes vadības sistēmā. Kā to ietekmē jaunās izmaiņas ISO 9001:2015”
 • Apmācību kurss “Darba vides ķīmisko riska faktoru novērtēšana”
 •  Apmācību kurss “Darba aizsardzības prasības – elektrodrošība”
 • Apmācību kurss “Darba vides riska faktori mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos”
 • Apmācību kurss “Alkohols, apreibinošās vielas un medikamenti – ko tie nodara darba videi”
 • Apmācību kurss “Strādā vesels”
 • Apmācību kurss “Darba vides riska faktori metālapstrādes nozares uzņēmumos”
 • Apmācību kurss “Darba vides riska faktori pārtikas ražošanas nozares uzņēmumos”
 •  Apmācību kurss “Darba vides riska faktori kokapstrādes un mežizstrādes nozares uzņēmumos”
 • Apmācību kurss “Darba vides riska faktori lauksaimniecībā”
 • English course pre-Intermediate Level, Part 1
 • Apmācību kurss “Darba vides ķīmiskie riska faktori”
 • Apmācību kurss “Darba vides riska faktori poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarēs”
 • Apmācību kurss “Darba vides riska faktori autotransporta nozarē. Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums”
 • Apmācību kurss “Darba vides psihoemocionālie riska faktori”
 • Apmācību kurss “Darba drošība kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē”
 • Apmācību kurss “Darba vides risku novērtējums Latvijā būvniecības un kokapstrādes nozarēs”
 • Apmācību kurss “Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”
 • Apmācību kurss “Mikroklimata novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde”
 • Apmācību kurss “Optiskā starojuma novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde”
 • Apmācību kurss “Darba aizsardzības kompetentais speciālists (sertifikācija)”
 • Apmācību kurss “Ergonomiskie darba vides riska faktori”
 • Apmācību kurss “Individuālie aizsardzības līdzekļi – elpošanas ceļu aizsardzība”
 • Apmācību kurss “Ventilācijas sistēmas. Gaisa kondicionēšana”
 • Apmācību kurss “Darba vides risku novēršanai lietojamie IAL, to marķējums un ES noteiktie standarti”
 • Apmācību kurss “Mikroklimats. Gaisa mitrinātāji”
 • Apmācību kurss “REACH: Izmaiņas, būtiskākie jautājumi”
 • Apmācību kurss “Elektromagnētiskie lauki. DA prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”
 • Apmācību kurss “2008.gada izmaiņas ISO 9001 standartā”
 • Apmācību kurss “Individuālie aizsardzības līdzekļi”
 • Profesionālās pilnveides izglītība Ugunsdrošībā (160 stundu apmācību kurss)
Papildu informācija
 • Piedalījies kā Kvalitātes vadības sistēmas auditors – novērotājs un speciālists septiņos BVQI veiktajos auditos
 • Kvalitātes un darba aizsardzības vadības sistēmu ārštata auditors Bureau Veritas organizētajos sertifikācijas auditos, piedalījies vairāk nekā 50 auditos
 • No 1996.gada strādājis par Kvalitātes vadītāju AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” un „Valpro Corp”
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti

E-pasts: Janis.Bernats@leiput.lv
Tālrunis: +371 67315454

rihards vālands

Rihards_203x203px_c
Kompetences jomas
Izglītība
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti
Kompetences jomas
 • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
 • Ugunsgrēka riska novērtēšana
 • Instrukciju un rīcības plānu izstrāde ugunsgrēku gadījumos
 • Evakuācijas plānu izstrāde
 • Darba aizsardzības sistēmas izstrāde, pilnveidošana
 • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana
 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana (auditēšana)
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Darba vides iekšējā uzraudzība
 • Civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde un saskaņošana ar VUGD teritoriālo struktūrvienību
 • SA 8000 Social Accountability (Sociālā Atbildība)
 • Psihoemocionālo risku novērtēšana
Izglītība
 • Kopš 2014. gada Viļņas humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūts
 • 2010 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, LLU Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Darba aizsardzība un drošība”, darba aizsardzības vecākais speciālists
 • 1983 Doņeckas augstākā kara inženieru skola, virsnieks ar augstāko militāro-politisko izglītību, vēstures un sabiedrības mācību skolotājs (pielīdzināma profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Papildizglītība

 • 2015. Eksistenciālās psihoterapijas iespējas darbā ar paniku un trauksmi
 • 2014. Psvchological Crises:Coping and Intervention (Psiholoģiskās krīzes un to pārvarēšana)
 • 2014. Ergonomika un efektīva biznesa attīstība
 • 2013. “Bureau Veritas Latvija” KVS Auditoru/vadošo auditoru kurss (ISO 9001:2008) TÜV Thüringen apmācību kursi par SA 8000 Social Accountability (Sociālā Atbildība) standartu ieviešanu
 • 2008. Latconsul, 160 stundu kursi ugunsdrošībā un darba aizsardzībā “Ugunsdrošības profilakse; ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums; praktiskās ugunsdzēsības mācības”
Konsultētie uzņēmumi
Kontakti

E-pasts: Rihards.Valands@leiput.lv
Tālrunis: +371 67315454