6 semināru cikls rada padziļinātu izpratni par LEAN pamatprincipiem, metodēm un to pielietošanu organizācijas darbības pilnveidošanā. 

Taupīgās saimniekošans (LEAN) semināru cikls - sastāv no 6 atsevišķiem semināriem. Semināri tiek piedāvāti kā iekšējās apmācības organizācijās, iepriekš identificējot organizācijai vajadzīgos seminārus/tēmas. 1. Taupīgais uzņēmums LEAN enterprise Sniedz ieskatu LEAN "domāšanas" principos un ieguvumos no to pielietošanas. Dalībnieki iepazīsies ar LEAN instrumentiem un identificēs to pielietošanas iespēju savā uzņēmumā. 1. Kas ir LEAN, kur un kad tas radies? 2. LEAN pieeja (Lean thinking) 3. Diskusijas par LEAN procesa mērķiem un ieguvumiem 4. Pamatterminu definīcijas: lean, vērtību pievienojošs, vērtību nepievienojošs u.c. 5. 8 zudumi (Muda) – identifikācija un diskusija 6. Pārprodukcija

 • Gaidīšana
 • Pārmērīga noliktava
 • Transportēšana
 • Kustība
 • Liekas darbības
 • Defekti
 • Cilvēku talants

7. Lean ieviešanas principi un instrumenti

 • Vizuālā vadība
 • Šūnveida/ plūsmas ražošana
 • Laika un partiju veidošanas ietekme
 • ‘Grūšanas / vilkšanas’ sistēmas (Kanban)
 • Vispārējā produktīvā uzturēšana
 • Vērtības plūsmas kartēšana
 • Kaizen darba grupas u.c.

8. Lean un tradicionālo metožu salīdzinājums 9. Lean Six Sigma un Six-Toc (Lean Six Sigma un pretrunu teorijas (ToC) konsolidācija Ilgums: 2 dienas 2. Nepārrauktā plūsma Identificē ieguvumus no šūnu vai plūsmas procesu pielietošanas, to salīdzinājums ar tradicionālajām pieejām ražošanas un biznesa organizēšanā. Dalībnieki iepazīsies ar efektīvas iekārtu, materiālu un procesu kombinācijas veidošanai nepieciešamajām projektēšanas, mērīšanas un atbalsta metodēm, kuras ļauj palielināt pievienoto vērtību un samazināt zudumus.

 • Esošo procesu analīze
 • Šūnu un plūsmas pieejas
 • Produkta – Daudzuma (PQ) analīze
 • Glendeja siets (Glenday Sieve)
 • Materiālu pieprasījums un Gozinto Matrica
 • Takta laiks un kapacitāte
 • Just-in-Time princips
 • Līniju līdzsvarošana
 • Montāžas darbavietas projektēšana
 • Pārvietošanas sistēmas un koncepcijas
 • Katras daļas plāns’ (PFEP)
 • Piegādes ceļš
 • Noliktava lietošanas vietā (PoUS)
 • Slodzes nivelēšana (Heijunka)
 • Neliela apjoma daudz produktu veidu vadība

Ilgums 1 diena – teorija un uzdevumi klasē; 1 diena – darba vietās veikto praktisko uzdevumu pārskats un prezentācijas (pēc 2-3 nedēļām) 3. Vērtības plūsmas kartēšana (Value Stream Mapping) Tiek apgūta informācijas un materiālu plūsma uzņēmumam vai ražošanas procesam, lai noteiktu tā pievienoto vērtību. Dalībnieki izveidos esošā stāvokļa un nākotnes vērtību plūsmas shēmas, lai optimizētu darba procesus un samazinātu laika un darbības izmaksu zudumus

 • Vērtības plūsmas kartēšanas pamatprincipi un mērķi
 • Vērtības plūsmas līmeņi – esošais un nākotnes stāvoklis
 • Vērtības plūsmas kartēšanas process
 • Ieviešanas plāns
 • Vērtības plūsmas vadītāji
 • Reālas vērtību plūsmas izveidošana

llgums: 2 dienas, ietverot reālas uzņēmuma vērtības plūsmas shēmas izstrādāšanu 4. 5S un vizuālā darba vietu vadība Vizuālas darba vietas organizēšanas jēga un labumi. Dalībnieki apgūs metodes vizuālas un standartizētas darba vietas veidošanai. 5S pamatinformācija 5S sastāvdaļas:

 • Sašķirošana (Seiri)
 • Sakārtošana (Seiton)
 • Satīrīšana (Seiso)
 • Standartizēšana (Seiketsu)
 • Uzturēšana (Shitsuke)
 • Pretdarbību veidi

5S metodes:

 • Sarkanie karodziņi
 • Organizācija
 • Vizuālās metodes
 • Preventīvā darbība

Kustību ekonomija un ergonomika principi Piemēri un praktisks darbs reālos apstākļos Ilgums: 0,5 diena – teorija un uzdevumi klasē; 1,5 diena – praktiska 5S ieviešana konkrētās darba vietās, to pārskats un prezentācijas. 5. ‘Iebūvētā’ kvalitāte (Jidoka), kļūdu nepieļaušana (Poka-Yoke) un darbavietas standarti Kļūdu konstatēšanas veidi un ieguvumi no kļūdu nepieļaušanas sistēmas ieviešanas visā organizācijā. Labāko darba paņēmienu apzināšanas un to iekļaušanas darba uzdevumos svarīgums. Ikdienas kļūdu nepieļaušanas ierīču un metožu identificēšana, prioritizēšana un ieviešana procesu variāciju samazināšanai. Kļūdu nepieļaušanas pieci līmeņi "Jidokas" 4 soļi:

 • Analīze
 • Mehanizācija
 • Automatizācija
 • Jidoka
 • Kļūdas un defekta atšķirība
 • Defektu pamatcēloņi
 • Sarkana karodziņa’ apstākļi
 • Nulles’ koncepcija, ‘Nulles’ kvalitātes kontrole un Statistiskā procesu vadība (STC)
 • Lēmuma, informatīvā un avota kontrole
 • Sekojošās un paškontroles sistēmas
 • Darba standartizēšanas 4 soļi:
 • Kapacitātes kalkulācija
 • Standarta operāciju kombinācijas shēma
 • Darba metožu shēma
 • Standarta operāciju shēma
 • Poka-Yoke sistēmas

Ilgums: 1 diena 6. Vispārējā produktīvā uzturēšana (TPM) un Iestatīšanas laika samazināšana (SMED) Iekārtu iestatīšanas, uzturēšanas, regulēšanas un plānveida remontu ietekme uz ražošanas rezultātiem. Dalībnieki analizēs esošo iestatīšanas un uzturēšanas procesu, kā arī, izmantojot apskatāmās metodes, identificēs uzlabojumus šajā procesā.

 • TPM pamatprincipi
 • Nulles’ koncepcija – ‘Nulle’ negadījumi, ‘Nulle’ defekti, ‘Nulle’ iekārtu lūzumi.
6 ‘lielie zaudējumi’:
 • Iekārtu kļūda
 • Iestādīšanas un regulēšanas laiks
 • Stāvēšana un īsas apstāšanās
 • Samazināts ātrums
 • Procesa defekti

Samazināts ražīgums

 • Galvenās TPM aktivitātes un soļi
 • Partiju un plūsmas procesi
 • Iestatīšanas laika un partijas lieluma attiecība
 • Iekšējā’ un ‘ārējā’ iestatīšana
 • Iestatīšanas procesa soļi
 • Iestatīšanas racionalizēšana
 • SMED metodes
 • Iepriekšējā sagatavošanās
 • Funkciju standartizēšana
 • Paralēlu operāciju ieviešana
 • Regulēšanas samazināšana
 • Mehanizācija
 • Iestatījumu standartizēšana

Ilgums 1 diena – teorija un uzdevumi klasē; 1 diena – darba vietās veikto praktisko uzdevumu pārskats un prezentācijas (pēc 2-3 nedēļām) Pasniedzējs: Jānis Leilands 


Sazināties
Ar mums iespējams sazināties arī pa tālruni + 371 67315454


Rekvizīti

SIA "Leilands un Putnis"

Juridiskā adrese: Jaunciema gatve 121B, Rīga, LV-1023.

Pasta adrese: Putnu iela 8, Lilaste, Carnikavas nov., LV-2163.

PVN Nr. LV40003611622

A/S Swedbank

Konts: LV05HABA0551003640628