logo_vizitkarte
IT_risinajumi

Mūsdienu uzņēmējdarbība nav iedomājama bez uzņēmuma mājaslapas un citu interneta vides rīku izmantošanas. Mājaslapa ir uzņēmuma vizītkarte, kas nereti rada pirmo iespaidu par uzņēmumu, un ir daļa no uzņēmuma reputācijas veidojošajiem elementiem. Būtiska ir ne tikai informācija, kas mājaslapā tiek publicēta, bet arī tehniskais izpildījums – mājaslapas struktūra, informācijas izvietojums un tās dizains.

SIA „Leilands un Putnis” piedāvā profesionālu mājaslapu izveidi atbilstoši mūsdienu digitālajiem risinājumiem un mārketinga tendencēm. Mūsu speciālisti izveidos Jūsu uzņēmuma specifikai un vēlmēm atbilstošu interneta platformu, kas sniegs pievienoto vērtību Jūsu uzņēmuma tēla veidošanā.

Vārdu savienojums “Google Analytics” vairs nav svešs. Ar to saskāries teju ikviens, kuram radusies nepieciešamība izpētīt, kā uzņēmumam sokas plašajās interneta dzīlēs, proti, kādi ir esošās interneta komunikācijas rezultāti.

Google Analytics ir viens no populārākajiem mājaslapu statistikas un analīzes rīkiem, turklāt tas ir pieejams bez maksas. Lai to aktivizētu, nepieciešams vien izveidot Google kontu personām, kuras šos datus vēlas apkopot un pētīt.

Informācija, ko sniedz Google Analytics palīdz noteikt tos aspektus, kas ir jāmaina un jāpilnveido uzņēmuma esošajā interneta komunikācijā. Tā ir iespēja analizēt Jūsu mājaslapas apmeklētāju rīcību un noskaidrot, kā apmeklētāji atrod konkrēto mājaslapu (no kādiem resursiem ierodas), kuras sadaļas visbiežāk un visilgāk tiek apmeklētas, kuri ir vispopulārākie raksti, kādas tehnoloģijas galvenokārt tiek izmantotas, apmeklējot Jūsu mājaslapu (šis aspekts mūsdienās ir svarīgs, jo, iespējams, ka Jūsu mājaslapas pielāgošana lasīšanai mobilajās ierīcēs ir būtiskāka nekā jauna dizaina iedzīvināšana). Google Analytics ļauj pievienot pat vairākas mājaslapas vienas personas Google kontam, līdz ar to nav nekādu ierobežojumu, vai Jūsu vēlaties veikt datu analīzi vienai vai vairākām Jūsu izveidotām mājaslapām.

Google Analytics var kalpot arī kā viens no uzņēmuma sabiedrisko attiecību palīgrīkiem. Lai arī tas ir bez maksas, šis interneta datu analīzes risinājums sniedz diezgan plašu informāciju par Jūsu interneta komunikācijas rezultātiem. Protams, nepieciešams ieguldīt nedaudz laika, lai iepazītos ar Google Analytics rīka plašo iespēju klāstu un iespējām, kā to pielāgot tieši Jūsu uzņēmuma interneta resursiem, tomēr iegūtā informācija ir šo pūļu vērta. Google Analytics palīdzēs iegūt priekšstatu par Jūsu mājaslapas apmeklētāju paradumiem, izdarīt secinājumus par esošā satura kvalitāti, un līdz ar to saprast, vai sasniedzat izvirzītos mārketinga un sabiedrisko attiecību mērķus.

Pirms Google Analytics pielietošanas tomēr būtu vēlams saprast, kā iegūto informāciju vēlaties izmantot, ko no tās iegūsiet. Par šiem jautājumiem jādomā kontekstā ar Jūsu sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķiem:

  • vai vēlaties palielināt mājaslapas apmeklētāju skaitu (statistiku);
  • palielināt laiku, ko apmeklētājs pavada Jūsu mājaslapā;
  • panākt to, ka Jūsu mājaslapa tiek atrasta ar sociālo tīklu palīdzību;
  • vai vēlaties tikt pamanīti starp neskaitāmajām līdzīgu pakalpojumu vai produktu piedāvātāju mājaslapām?

Šeit iederas jautājums arī par Jūsu uzņēmuma komunikācijas stratēģiju – vai Jūsu rīcībā ir vismaz aptuvens rīcības plāns, par ko un kā Jūs vēlaties komunicēt un kādus komunikācijas kanālus izmantot?

SIA “Leilands un Putnis” speciālisti palīdzēs iegūt Jūsu mājaslapas statistikas datus, izmantojot Google Analytics rīku, kā arī veiks iegūtās informācijas analīzi un ieteiks piemērotākos risinājumus rādītāju uzlabošanai.