logo_vizitkarte

Ko nozīmē atbilstības novērtēšana?

Mūsdienās lielākā daļa darba aprīkojuma (darbarīki, rokas instrumenti, iekārtas, darbmašīnas utt.) tiek ražoti droši, jo izgatavošanas laikā ir jāievēro virkne prasības, lai darba aprīkojumam varētu uzlikt CE marķējumu. Vislielākās problēmas ir ar veco darba aprīkojumu, kurš nav tik drošs un tāpēc mēs to apskatām un nosakām pasākumus darba aprīkojuma uzlabošanai, lai tas kļūtu tikpat drošs cik tas jaunais ar CE marķējumu.

Atbilstības novērtēšanā jāskatās:

  • uz atbilstošām palaišanas/apstādināšanas pogām;
  • uz to, lai visas kustīgās un rotējošās iekārtas daļas vai grēzējinstrumenti ir norobežoti;
  • uz to, lai būtu izvietotas atbilstošas drošības zīmes, signālkrāsojums;
  • uz to, lai gan darba aprīkojums būtu droši sazemēts, gan darba aprīkojumam būtu drošs vietējais apgaismojums u.tml.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

Vecā darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana

  • Vecā darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana
  • Vecā darba aprīkojuma drošības uzlabošana