logo_vizitkarte

Tirgus pētījumi ir sistemātiska, objektīva datu ieguve un analīze par nepieciešamo mērķa tirgu, konkurenci un/vai konkrēto uzņēmējdarbības vidi. Tirgus pētījumi ietver sevī datu savākšanu gan ar sekundārām pētījumu metodēm, kad dati tiek vākti no sekundāriem avotiem (internets, citi pētījumi, mediji, utt.) vai primārām pētījumu metodēm, kad dati tiek vākti tieši no respondentiem.

Jebkura tirgus pētījuma mērķis ir iegūt sapratni par tirgu un tās tendencēm. Mūsdienu strauji mainīgajā un konkurences piesātinātajā biznesa vidē, tirgus pētījumi ir kļuvuši ļoti nozīmīgi gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem un organizācijām.

Tirgus pētījumi var būt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Katra no šim metodēm ļauj pētīt dažādus patērētāju uzvedības aspektus. Tiek uzskatīts, ka pētījumu rezultāti ir daudz vairāk izmantojami,  ja šie pētījumi tiek kombinēti.

Kvantitatīvie tirgus pētījumi ir skaitliski orientēti, prasa pievērst uzmanību konkrētā tirgus apjoma mērīšanai un tiem tiek piemērota statistiskā analīze.
Galvenais noteikums kvantitatīvajiem pētījumiem ir tāds, ka katram respondentam tiek jautāti vieni un  tie paši jautājumi. Parasti šādos pētījumos tiek iekļauts samērā liels skaits respondentu, kuru skaits ir atkarīgs no mērķa grupas lieluma.

Visizplatītākā metode tirgus pētījumiem ir aptaujas veikšana. Aptauju var veikt, izmantojot sekojošas metodes:

  • Tiešā pasta aptauja
  • Tiešā intervija
  • Telefona aptauja
  • E-pasta aptauja
  • Interneta aptauja
  • Omnibusa pētījumi – lietojama, ja ir tikai pāris jautājumi, kurus iekļauj lielākos pētījumos.

Informāciju par konkurentiem, klientiem vai tirgus tendencēm Jūs varat iegūt, aptaujājot savus darbiniekus vai klientus.