logo_vizitkarte
strategiju_izstrade

Stratēģija ir organizācijas galvenais darbības plāns, kas palīdz rezultātu sasniegšanai atbilstīgi organizācijas darbības mērķiem. Tas ir pamatdokuments, kas nodrošina organizācijas virzību uz mērķu sasniegšanu, iezīmējot nepieciešamos darbības virzienus, pamatprincipus un resursus, lai to īstenotu.

Veiksmīgi izstrādātas stratēģijas gadījumā organizācija spēs mērķtiecīgi virzīties uz nospraustajiem mērķiem, tās veiktās darbības, mērķi un uzdevumi būs skaidri un saprotami ikvienam organizācijā strādājošajam. Savukārt stratēģijas trūkuma gadījumā pastāv risks, ka organizācijas darbības ir haotiskas un neatbilst izvirzītajiem mērķiem vai sliktākajā gadījumā – organizācija nemaz nav izvirzījusi savus mērķus.

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti palīdzēs izveidot Jūsu organizācijas darbības jomai atbilstošu stratēģiju, kas nodrošinās skaidru izpratni par Jūsu organizācijas mērķiem un to sasniegšanai veicamajām darbībām.

Stratēģijas jēdziens tiek izmantots arvien plašāk un aizvien vairāk uzņēmumu apsver nepieciešamību izstrādāt savu darbības stratēģiju. Kas...

Lasīt vairāk