Kursa ilgums – 2 dienas

Kursa mērķis
Šis kurss ir paredzēts kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas/uzturēšanas komandas dalībniekiem un struktūrvienību vadītājiem, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas standarta IATF 169494 atbilstības sasniegšanai autobūves nozares uzņēmumos.

Apmācību dalībnieki:

 • Iepazīsies ar standarta IATF 16949:2016 prasībām
 • Izpratīs saikni starp IATF 16949:2016 prasībām un autobūves kvalitātes vadības galvenajiem instrumentiem (core tooles)
 • Gūs ieskatu par IATF 16949:2016 prasību saikni ar Klientu specifiskajām prasībām (Customer specific requirements) *Akcents ir uz tām IATF 169494 prasībām, kuras ir papildinājums ISO 9001:2015 prasībām.

Saturs

 • Prasību noteikšana produktiem un pakalpojumiem
 • Produktu un paklapojumu attīstība
 • Prasības ražošanai un pakalpojumu sniegšanai
 • Prasības neatbilstošu produktu vadībai
 • Iepirkšana, darbs ar piegādātājiem
 • Iekārtu un telpu uzturēšana
 • Monitoringa un mērīšanas resursi
 • Kompetences nodrošināšana
 • Dokumentācijas uzturēšana
 • Līderība
 • Iekšējais audits
 • Pilnveides process

Dalībniekiem nepieciešamās priekšzināšanas

 • izpratne par standarta ISO 9001:2015 prasībām
 • vēlamas priekšzināšanas par autobūves kvalitātes vadības galvenajiem instrumentiem

Metodika
Pasniedzēja lekcija, piemēri, diskusijas.

Piezīmes

Kursa materiālā nav iekļauta kopija IATF 16949 :2016 standartam. Vēlams standartu
IATF 16949 :2016 iegādāties pirms kursa.
Apmācību dalībnieki saņem apliecinājumu par piedalīšanos kursā.

Pasniedzēji:
Jānis Leilands
Helēna Putniņa