logo_vizitkarte

SIA „Kronospan Riga” saņem energoefektivitātes vadības sistēmas sertifikātu

2015.gada gada jūlijā koksnes pārstrādes uzņēmums SIA „Kronospan Riga” ieguva starptautiskās sertifikācijas firmas Bureau Veritas Latvia izsniegtu sertifikātu, tādejādi apliecinot izveidotās energoefektivitātes vadības sistēmas atbilstību starptautiskā Standarta ISO 50001:2011 prasībām.

Veiktais audits apstiprināja, ka uzņēmuma darbībā būtiska uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātes jautājumiem (energoresursu lietderīgai izmantošanai, enerģijas patēriņa samazināšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai u.c.), kas balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Sākot ar 2015.gada martu SIA „Leilands un Putnis” konsultanti Dzintars Putnis un Jānis Leilands sniedza konsultācijas un ieteikumus energopārvaldības sistēmas ieviešanā un uzturēšanā, palīdzot SIA „Kronospan Riga” sagatavoties sertificēšanai.

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001:2011 standartam šobrīd ir aktuāls jautājums, ņemot vērā Eiropas Savienības prasību attiecībā uz obligāta energoaudita veikšanas nepieciešamību līdz 2015.gada 5.decembrim lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits lielāks par 249). Energoaudita veikšana nav nepieciešama gadījumos, ja lielajos uzņēmumos ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001:2011 vai vides vadības sistēma atbilstoši ISO 14001:2004 standartu prasībām. Šo nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES, kas stājās spēkā 2012.gada 4.decembrī.

SIA „Leilands un Putnis” valdes priekšsēdētājs, sertificēts vadības konsultants Dzintars Putnis uzsver energoefektivitātes pārvaldība sistēmas ieguvumus: „Lai arī par energoefektivitāti pēdējā laikā runāts daudz, nopietni šim jautājumam pievēršas vien neliela daļa uzņēmumu. Protams, ka tas pieprasa papildus aktivitāti un resursus no uzņēmuma puses, jo nepieciešams apzināt darbinieku paradumus, lietojot energoierīces un uzturoties darba telpās, sekot līdzi enerģijas patēriņam un veikt virkni citu darbību, kas šobrīd, iespējams, nav aktuālas. Tomēr galarezultāts ir ieguldījums uzņēmuma ilgtermiņa darbībā, jo energopārvaldības sistēmas ieviešana ļauj samazināt relatīvo enerģijas patēriņu, kas viennozīmīgi ar laiku atmaksājas. Tāpat būtiska ir arī Eiropas Savienības prasību izpilde attiecībā uz obligātā energoaudita veikšanas nepieciešamību. Uzņēmumi, kuros jau pastāv energopārvaldības sitēma, no šāda pienākuma ir atbrīvoti. Līdz ar to ieguvums ir ne tikai šo prasību izpilde, bet arī sistēma, kas palīdzēs Jūsu uzņēmumam izveidot racionālu un efektīvu pieeju enerģijas izmantošanā un samazināt kopējā enerģijas patēriņa izmaksas. ”