logo_vizitkarte

Viens no svarīgākajiem organizācijas efektivitātes nodrošināšanas procesiem ir sagāde.

Šī procesa rezultātu ietekmē ne tikai pašas organizācijas darbības, bet arī piegādātāju un apakšuzņēmēju sniegums.
Vai no tiem tiek saņemtas atbilstošas preces un pakalpojumivai šīs preces un pakalpojumi tiek sniegti par izdevīgām cenāmkā tiek atrisinātas problēmas, kas rodas sagādes procesā? Tie ir daži no jautājumiem, kurus regulāri jāizvērtē un balstoties uz izvērtēšanas rezultātiem, jāpieņem efektīvi lēmumi sagādes procesa pilnveidošanai.

Šādu informāciju organizācijās ikdienā iegūst visi darbinieki, kas saskaras ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem vai arī izmanto to piegādātos produktus un sniegtos pakalpojumus. Aptaujājot darbiniekus un izanalizējot iegūtos rezultātus, organizāciju vadītāji vai atbildīgie par piegādātāju un apakšuzņēmēju izvēli, var iegūt vērtīgu informāciju, kas palīdz pieņemt pareizus lēmumus sagādes procesa pilnveidošanai.

Turklāt šāda dokumentēta informācija palīdz organizācijām izpildīt ISO 9001 Standarta prasību par piegādātāju un apakšuzņēmēju novērtējuma protokolēšanu.