Misija

Palīdzēt uzņēmumiem un organizācijām nopelnīt, atrast iespējas ietaupīt, izveidot tos pārskatāmākus un vieglāk vadāmus. Mēs to realizējam, ieviešot efektīvas un modernas vadības sistēmas un apmācot darbiniekus.

Darbības politika

Pētām un izprotam klientu vajadzības un uz šīs izpratnes pamata palīdzam klientam realizēt izdevīgāko risinājumu. Regulāri analizējam savu darbību un veicam pilnveidošanas pasākumus efektīvas sistēmas nodrošināšanai. Uzsvaram jābūt uz projekta rezultātu klienta izpratnē. Savu izpratni pamatojam, bet ne uzspiežam. Pētām un izprotam darba vides faktorus un nodrošinām darba vidi, kas atbilst darbības specifikai un darba aizsardzības likumdošanas prasībām.

Mūsu labie darbi

Mūsu pārliecība ir, ka jāpalīdz tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, īpaši tad, kad pašiem klājas labi.

Mēs ticam, ka darot labu, tas vairojas, un pasaule kļūst nedaudz labāka. Mūsu pārliecība ir, ka jāpalīdz tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, īpaši tad, kad pašiem klājas labi. Labie darbi neprasa paskaidrojumus. Ikviens, kuram klājas labi, var sniegt savu pienesumu kopējā sabiedrības labuma vairošanā.

Kopš 2002.gada atbalstām aprūpes nama “Saule” audzēkņus, sagādājot tiem ikdienā nepieciešamās lietas. Mūsu draudzības laikā esam centušies apzināt vajadzības, kuru piepildīšana atvieglotu un padarītu labāku aprūpes nama iemītnieku ikdienu. Mūsdienu informācijas laikmets un jauniešu attīstība nav iedomājama bez mūsdienu tehnoloģijām. Tāpēc atbalstījām visas nepieciešamās datortehnikas iegādi, kas palīdz aprūpes centra bērniem un jauniešiem izzināt pasauli arī ārpus aprūpes centra teritorijas. Esam pārliecināti, ka šīs mums it kā šķietami pierastās un vajadzīgās lietas, sniedz pavisam citu prieku un novērtējumu sabiedrības daļai, kurai tās nav tik viegli pieejamas.

Sniedzam profesionālu palīdzību nodibinājumam „LELB Diakonijas centrs” un organizācijai “Ronald McDonald House Charities Latvija”. Lai atvieglotu šo organizāciju ikdienu un to rūpes par darba aizsardzības jautājumiem, esam izveidojuši darba aizsardzības sistēmu un regulāri veicam darba vides risku izvērtēšanu, kā arī pēc nepieciešamības sniedzam konsultācijas darba aizsardzībā. Šī sadarbība ļauj iedzīvināt mūsu pieredzi un profesionālo kompetenci organizācijās, kuru pamatmērķis nav saistīts ar peļņas gūšanu, bet gan dot pienesumu sabiedrībai.  Līdz ar to arī paši jūtam gandarījumu par laba darba veikšanu.

Esam atbalstījuši arī atsevišķus sociālos projektus, kas mums šķiet nozīmīgi un sabiedrībai noderīgi:

  •  Snieguši finansiālu atbalstu Sandija Semjonova dokumentālās filmas “Mežamāsas” uzņemšanai. Mūs uzrunāja filmas sižeta līnija, kas atspoguļo to, ka ideālu vārdā cilvēks ir gatavs pārdzīvot milzīgas ciešanas, bet tam ir skaidri zināms mērķis, ko vēlas sasniegt un vērtības, kas ir šo ciešanu pamatā. Plašāka informācija par šo iniciatīvu.
  • Lai veicinātu izpratni par arodveselības nozīmīgumu Latvijā, darba vides ietekmi uz nodarbināto veselību un ar to saistītajiem riskiem, esam atbalstījuši atjaunotā izdevuma – monogrāfijas“Arodveselība un riski darbā” izdošanu. Plašāka informācija šeit.

 

Atsauksmes

Mūsu darba kvalitāti vislabāk spēj novērtēt mūsu klienti. Šeit varat iepazīties ar atsauksmēm par mūsu darbu.

Mūsu dalība projektos

Informācija par mūsu dalību Eiropas Savienības projektos.