logo_vizitkarte

Nepārvērtējiet sociālo tīklu nozīmi biznesa komunikācijā

Lai uzņēmums spētu veiksmīgi komunicēt jaunajā interneta un tehnoloģiju laikmetā, nepieciešams prasmīgi, plānveidīgi, mērķtiecīgi un atbilstoši situācijai veidot saziņu ar svarīgajām auditorijām.

Sabiedrisko attiecību nozare arvien mainās un attīstās. Īpaši tas pamanāms pēdējos gados, līdz ar interneta komunikācijas un sociālo mediju straujo lietotāju skaita pieaugumu un jauno tehnoloģiju attīstību. Sabiedriskajās attiecībās arvien parādās jauni komunikācijas kanāli un platformas, savukārt daži no iepriekš bieži izmantotajiem komunikācijas instrumentiem – kļūst mazāk aktuāli un tos izmanto arvien retāk. Iespējas ir dažādas, jo mūsdienu komunikācijas platformas nodrošina divvirzienu komunikāciju, kas notiek nekavējoties (komunikācija mikroblogu vietnē twitter, blogu vietnēs u.c.). Ikviens, kuram ir pieejams interneta pieslēgums, var ātri un ērti sazināties ar uzņēmumiem un cilvēkiem visā pasaulē. Tas neapšaubāmi ir ienesis jaunas vēsmas sabiedriskajās attiecībās un uzņēmumu komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Sociālo tīklu izmantošana vēršas arvien plašāk. To uzskatāmi ilustrē statistikas dati, kas plaši pieejami virtuālajā vidē, iezīmējot mūsdienu komunikācijas tendences. Interneta komunikācijas rīku loks ir milzīgs, un to kļūst arvien vairāk, tomēr vērts šo fenomenu apskatīt arī no citas puses.

Sociālo tīklu nozīme mainās atbilstoši to izmantošanas mērķim, proti, B2B (Business to business jeb bizness – biznesam) un B2C (Business to consumer jeb bizness – patērētājiem) gadījumos sociālo tīklu pielietojums stipri atšķiras, jo gan auditorijas, gan komunikācijas stils ir dažāds. Uzņēmums, kas vēlas pārdot savus pakalpojumus citam uzņēmumam, komunikāciju par savu piedāvājumu virtuālajā vidē izvērtīs pavisam citādi nekā uzņēmums, kas vēlēsies uzrunāt esošos un potenciālos patērētājus, informējot par jaunu preci vai pakalpojumu. Komunikācijai B2B modelī jābūt ar lielāku pievienoto vērtību, saturam jābūt noderīgam un ar praktisku ievirzi. Tikmēr B2C gadījumā komunikācijai vairāk ir informējoša loma, dažkārt pat izklaidējoša.

Līdz ar to sociālo tīklu pielietojums un to atdeve atšķirsies. Tas ir jāņem vērā, plānojot uzņēmuma komunikācijas aktivitātes, jo uzņēmuma esamība visos iespējamajos sociālajos tīklos vēl nenozīmē reālu pienesumu jaunu klientu piesaistē vai esošās komunikācijas pilnveidē. Jaunie mediji ir jauns, interaktīvs un pateicīgs veids, kādā iespējams atgādināt par sevi, tomēr ar šo rīku arī jāprot apieties un jābūt saprotamam, ko uzņēmums vēlas panākt, lai to sniegtās iespējas tiktu izmantotas lietderīgi un iespējams efektīvi.

Mūsdienu konkurences apstākļos, kad notiek cīņa par patērētāja uzmanību, jaunu piesaistīšanu un esošo noturēšanu, komunikācijā ar auditorijām tiek izmantotas arvien komplicētākas komunikācijas stratēģijas, lai spētu iespējami atraktīvā veidā uzrunāt svarīgās mērķa grupas. Pārmaiņas komunikācijas procesā līdz ar interneta ietekmi ir vērā ņemamas, tomēr ikvienam uzņēmumam, kas vēlas sabiedriskajās attiecībās ieviest jaunos medijus, ir nepieciešams veikt esošās situācijas analīzi, apzināt mērķus, ko tas vēlas panākt ar komunikāciju interneta medijos, saprast, kas būs galvenās mērķa grupas komunikācijai tiešsaistē, kā arī attiecīgi pielāgot vēstījumus un komunikācijas kanālus. Arī interneta komunikācijai, tāpat kā saziņai citos kanālos, nepieciešams vismaz aptuvens rīcības plāns, kas, kādā veidā tiks darīts, tāpat arī visām pārējām sabiedrisko aktivitātēm jābūt saskaņotām un pielāgotām.

Harvard Business Review pētījums uzrādīja interesantus rezultātus attiecībā uz sociālo tīklu ietekmi B2B mārketinga aktivitāšu kontekstā. Pētījumā tika aptaujāti uzņēmumi, kas pērk pakalpojumus no citiem uzņēmumiem, lūdzot sarindot efektīvākos mārketinga rīkus pēc to ietekmes lēmumu pieņemšanas procesā. Iznākumā sociālo mediju izmantošana tika ierindota saraksta pēdējā vietā – tātad atzīta par vismazāk efektīvāko mārketinga aktivitāti. Turpretī tiešā saskarsme ar pakalpojuma sniedzēju tika atzīta par visefektīvāko B2B mārketinga rīku, kas spēcīgi ietekmē pirkšanas lēmuma izdarīšanu. Būtiska nozīme tika piešķirta arī rekomendācijām un pasākumiem.

Aicinām iepazīties ar pētījuma rezultātiem, kas, iespējams, liks izvērtēt Jūsu uzņēmuma sociālo mediju lietošanas paradumus un tiešās pārdošanas aktivitātes.

b2b