logo_vizitkarte

Lean simulācijas spēle

Uzņēmums var optimizēt savu darbu, atrodot iekšējos zudumus. Piedāvājam Lean simulācijas spēlē, kuras laikā var izdzīvot biznesa pilnveidošanas procesu,  izmantojot šādas metodes: produkcijas krājumu samazināšanu, darba operāciju līdzsvarošanu, darbavietas efektīvu iekārtošanu u.c.

Darbu efektīvāk var paveikt divos veidos. Pirmais veids ietver papildu resursu piesaisti – nopērkot jaunas iekārtas, pieņemot darbā jaunus cilvēkus, paplašinot ražošanas platību utt. Tikmēr otrs veids, kas atbilst Lean metodēm, ļauj izvērtēt esošos resursus, tādējādi palielinot ražošanas jaudu.
Lean principu pielietošana uzņēmumā dod iespēju strādāt nevis intensīvāk, bet gudrāk. Lean tiešā tulkojumā nozīmē liess jeb beztauku. Iespējams, uzņēmumam nevajag vairāk darba roku un lielākas investīcijas, bet nepieciešams vienkārši paskatīties uz jau esošo ražošanu – kur tagad tiek zaudēts laiks un nauda. Attiecīgi – likvidējot iekšējos zudumus.

Raksturojot situāciju Latvijas uzņēmumos, tie nereti “audzē taukus”, nevis “met tos nost”. Uzņēmēji ne vienmēr izvērtē savus vājos punktus. Turklāt lielākoties par efektīvāko veidu, kā optimizēt darbu, tiek uzskatīta darbinieku atlaišana vai algu samazināšana. Tas, manuprāt, ir vienpusējs skatījums, neiedziļinoties situācijā. Tādēļ novēlu ikvienam uzņēmumam tomēr izvērtēt savu darbību no iekšienes.