logo_vizitkarte

Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva 2015

2015.gada 3.decembrī notika Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2015 pasniegšana. Balvu izcīnīja piecās nominācijās un to ieguva ārstniecības iestādes, kas saņēma augstāko novērtējumu šādās jomās: vadības procesi un atbildība, darbinieku kompetence, pacientiem un darbiniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, kvalitātes un drošības pilnveidošana.

SIA “Leilands un Putnis” valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis kā kvalitātes jomas eksperts piedalījās Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pretendentu izvērtēšanas komisijā un uzsver pasākuma nozīmīgumu ārstniecības jomā: “Šis ārstniecības iestādēm ir liels notikums – iespēja tikt izvēlētam starp iestādēm ar ekspertu atzītu augstāko novērtējumu kvalitātes vadības jomā. Iespējams, tas liks paaugstināt kvalitātes latiņu arī citām ārstniecības iestādēm vai vismaz pārdomāt iespējas tās pilnveidošanai. Kvalitātes balvas izcīņa ārstniecības iestādēm notiek jau trešo gadu, un esam gandarīti, ka šis pasākums ir atzinīgi novērtēts no to ārstniecības iestāžu puses, kuras piedalās balvas izcīņā. Tas liecina par pozitīvu tendenci – veselības aprūpes jomā tiek domāts par sniegtā pakalpojuma kvalitāti, pacientu drošību un līmeņa paaugstināšanu”.

Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2015 izcīņu organizēja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību. Plašāka informācija Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas mājas lapā http://lvea.lv/.