logo_vizitkarte

Piedāvājam apmācību kursu, kas būs vērtīgs kvalitātes vadītājiem un iekšējiem auditoriem, kā arī kvalitātes un procesu vadības speciālistiem un konsultantiem. Kursa sekmīga pabeigšana sniedz iespēju saņemt starptautiski atzītu IRCA (International Register of Certificated Auditors) sertifikātu.

Piecu dienu kurss tiek veidots sadarbībā ar starptautiskās sertifikācijas firmas “Bureau Veritas” Latvijas pārstāvniecību, un ir saistošs arī organizāciju vadītājiem un citiem speciālistiem, kuri ir atbildīgi par pārmaiņu vadību un organizācijas efektivitātes celšanu.

Kursu pasniedz Dzintars Putnis (sertificēts vadības konsultants, Lean Six Sigma Black Belt speciālists, IRCA sertificēts vadošais auditors un IRCA reģistrētu auditoru un vadošo auditoru kursu pasniedzējs) un Jānis Leilands (sertificēts vadības konsultants un Lean Six Sigma Black Belt speciālists un pasniedzējs).

Kursa saturs

  • Kvalitātes vadības sistēmas, starptautiskais standarts ISO 9001, tā prasības un priekšrocības
  • Ievads auditā, tā plānošana
  • Sagatavošanās auditam
  • Audita vadība
  • Audita veikšana un ziņošana par audita rezultātiem Auditors – loma, atbildības, kvalifikācija, personiskās īpašības
  • Akreditācija un sertifikācija.

Dalībnieku ieguvumi

Kurss sniedz padziļinātu izpratni par auditu kā vadības instrumentu organizācijas vadības sistēmas pilnveidošanai, kā arī pieredzi par ISO 9001 standarta prasību piemērošanu un interpretāciju.

Pēc kursa pabeigšanas tā dalībnieki spēj vadīt un veikt efektīvus auditus, noteikt kvalitātes vadības sistēmas vājās vietas un sagatavot ziņojumus par auditu rezultātiem. Pēc sekmīgas rakstiska eksāmena nokārtošanas kursa dalībnieki saņem Starptautiskā sertificēto auditoru reģistra (IRCA) atzītu sertifikātu.

Metodika

Apmācību procesā paredzētas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības (grupu diskusijas, praktiski uzdevumi un lietišķās spēles). Praktiskās nodarbības aizņem 2/3 no kopējā kursa laika, līdz ar to dalībnieki iegūst auditoram nepieciešamās zināšanas un iemaņas.

Dalības maksa 982 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes).

Intereses gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu apmacibas@leiput.lv

Papildu informācija: 26162109, 67315454.