logo_vizitkarte

Lielākā daļa no vadītājiem izprot, ka neapmierināti klienti nozīmē zaudētu peļņu.
Ja tādu ir daudz, tad tas var nozīmēt pat zaudētu biznesu. Nepatīkamākais ir tas, ka katrs neapmierinātais klients stāsta par savu neapmierinātību saviem paziņām, nereti to piepušķojot. Tie, savukārt – vēl tālāk. Rezultātā tikai daži neapmierināti klienti ar lielu paziņu loku var radīt lavīnveidīgu biznesa apjomu samazināšanos.

Tomēr uzņēmums par šādu klientu neapmierinātību var arī neuzzināt, jo tikai neliela daļa no neapmierinātajiem klientiem sūdzas. Lielākā daļa vienkārši iegādājas pakalpojumu vai izstrādājumu citur.

Daudzi uzņēmēji tērē lielas naudas summas reklāmai. Ir lietderīgi zināt, ka piesaistīt jaunu klientu ir vairākas reizes dārgāk, nekā noturēt esošo. Savukārt, lai noturētu esošo, ir vērtīgi izprast viņa apmierinātību ar līdzšinējo sadarbību.

Vadošās organizācijas izmanto klientu aptaujas kā neatņemamu biznesa instrumentu, lai izprastu, ko par viņiem domā viņu klienti, kā mainījies klientu noskaņojums salīdzinot ar iepriekšējās aptaujās konstatēto, kādas ir jomas, kurām nepieciešams pievērst lielāku uzmanību.