logo_vizitkarte

Kvalitātes vadības sistēma ir uzņēmuma vadības sistēma, kas izveidota atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001 un ir vērsta uz uzņēmuma darbības pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001 Standarta prasībām.

2015.gada septembrī ISO 9001 Standartam tika izdota jauna versija, kurā mainītas līdzšinējās prasības attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, notiekošie procesi ir pārskatāmāki, dokumentācija ir skaidra un saprotama, kā arī palielināta darbinieku izpratne par kvalitātes lomu to darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Kvalitātes vadības sistēma palīdz uzņēmuma vadībai un darbiniekiem precīzāk definēt uzņēmuma mērķus un nepieciešamos pasākumus to sasniegšanā.