logo_vizitkarte

Iznākusi monogrāfija “Arodveselība un riski darbā”

Informācija par jauno, papildināto izdevumu.

Darbinieki vienmēr ir bijis organizācijas svarīgākais resurss. Īpaši pašlaik, kad profesionālu darbinieku piesaiste kļūst par arvien lielāku izaicinājumu. Tādēļ īpaši būtiska ir labvēlīgas darba vides radīšana, kas ne tikai būtu darbiniekus motivējoša, bet arī novērstu iespējamos riskus, kas varētu apdraudēt nodarbināto veselību vai pat dzīvību. Kā zināms, darba vides risku mazināšana ir organizācijas vadības atbildība, līdz ar to nepieciešama pilnvērtīga vadītāju un iesaistīto speciālistu izpratne par tiem darba aizsardzības aspektiem un veicamajiem pasākumiem, kas ir būtiski darbinieku arodveselības nodrošināšanā.

2015.gada oktobra sākumā iznācis apjomīgs darbs – monogrāfija “Arodveselība un riski darbā”, ko sagatavojuši vadošie Latvijas zinātnieki aroda veselībā un ergonomikā, kas sniedz ieskatu mūsdienu arodveselības būtiskāko jautājumu tendencēs, darba vides risku ietekmē uz arodveselību, kā arī apkopo autoru gūtās atziņas par ilggadējiem zinātnisko pētījumu rezultātiem. Grāmata ir jauns, papildināts izdevums. Tā tiek atkārtoti izdota, jo arodveselība vienmēr ir un būs aktuāls jautājums ikvienā nozarē – sākot ar biroja darbu līdz pat bīstamo nozaru uzņēmumiem. Diemžēl nereti uzņēmumu vadība pievērš šim jautājumam uzmanību brīdī, kad ir noticis negadījums.

Lai veicinātu izpratni par arodveselības nozīmīgumu Latvijā, darba vides ietekmi uz nodarbināto veselību un ar to saistītajiem riskiem, esam atbalstījuši grāmatas izdošanu. Esam pārliecināti, ka grāmata būs noderīga ikvienam organizācijas vadītājam un nozares speciālistam, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas darba aizsardzībā, kā arī rast mūsdienīgus risinājumus darba vides uzlabošanā.

Grāmatu var iegādāties SIA «Medicīnas apgāds» (Skolas ielā 3, Rīgā).

Grāmatas autoru kolektīvs:

Dr.med. Ženija Roja(medicīnas zinātņu doktore, LU asociētā profesore, Latvijas Ergonomikas biedrības prezidente, Eiropas sertificēta ergonomiste),

Dr.admin.Henrijs Kaļķis (vadībzinātņu doktors, LU un RSU docents, vadošais pētnieks, Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis, Eiropas sertificēts ergonomists),

Dr.habil.chem. Valis Kaļķis(habilitēts ķīmijas zinātņu doktors, LU profesors, Latvijā pirmais darba aizsardzības un ergonomikas jomas radītājs un īstenotājs, Eiropas sertificēts ergonomists)