logo_vizitkarte

Intensīvs kurss vadošajiem auditoriem un kvalitātes vadītājiem

Apmācību kurss kvalitātes vadītājiem un iekšējiem auditoriem, kā arī kvalitātes un procesu vadības speciālistiem un konsultantiem.

Kursa sekmīga pabeigšana sniedz iespēju saņemt starptautiski atzītu IRCA (International Register of Certificated Auditors) sertifikātu.

Piecu dienu kurss veidots sadarbībā ar starptautiskās sertifikācijas firmas “Bureau Veritas” Latvijas pārstāvniecību, un tas ir saistošs arī organizāciju vadītājiem un citiem speciālistiem, kas ir atbildīgi par pārmaiņu vadību un efektivitātes celšanu.

Kursu pasniedz Dzintars Putnis (sertificēts vadības konsultants, Lean Six Sigma Black Belt speciālists, IRCA sertificēts vadošais auditors un IRCA reģistrētu auditoru un vadošo auditoru kursu pasniedzējs) un Jānis Leilands (sertificēts vadības konsultants un Lean Six Sigma Black Belt speciālists un pasniedzējs.)

Kursa saturs

  • Kvalitātes vadības sistēmas, starptautiskais standarts ISO 9001, tā prasības un priekšrocības
  • Ievads auditā, tā plānošana
  • Sagatavošanās auditam
  • Audita vadība
  • Audita veikšana un ziņošana par audita rezultātiem Auditors – loma, atbildības, kvalifikācija, personiskās īpašības
  • Akreditācija un sertifikācija.

Dalībnieku ieguvumi

Kurss sniedz padziļinātu izpratni par auditu kā vadības instrumentu organizācijas vadības sistēmas pilnveidošanai, kā arī pieredzi par ISO 9001 standarta prasību piemērošanu un interpretāciju.

Pēc kursa pabeigšanas tā dalībnieki spēj vadīt un veikt efektīvus auditus, noteikt kvalitātes vadības sistēmas vājās vietas un sagatavot ziņojumus par auditu rezultātiem.

Pēc sekmīgas rakstiska eksāmena nokārtošanas kursa dalībnieki saņem Starptautiskā sertificēto auditoru reģistra (IRCA) atzītu sertifikātu.

Metodika

Apmācību procesā notika gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības (grupu diskusijas, praktiski uzdevumi un lietišķās spēles).

Dalības maksa 982 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes).