logo_vizitkarte
Informacijas_drosiba

Informācijas tehnoloģiju attīstības laikmetā arvien būtiskāka nozīme ir informācijas drošības jautājumam. Mūsdienās gandrīz ikviena organizācija ir saskārusies ar informācijas apstrādi, pārraidi un uzglabāšanu elektroniski.

Organizāciju un uzņēmumu izmantoto IT risinājumu drošība būtiski ietekmē dažādus to darbības aspektus, tostarp klientu un sadarbības partneru uzticēšanos konkrētajai organizācijai. Informācijas sistēmu drošība ir atkarīga no organizācijas vai uzņēmuma īstenotās informācijas drošības politikas.

Tādēļ ikvienā organizācijā ieteicams izvērtēt informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanas lietderību, kas var būt efektīvs organizācijas rīcībā esošās informācijas aizsardzība ilgtermiņa risinājums.

Izvērsta informācija par programmatūru, kas nodrošina pilnu risku pārvaldības procesa plānošanu un atbalstu, kā arī biznesa nepārtrauktības plānošanu.

Lasīt vairāk

Rakstā apskatītas galvenās izmaiņas, kas jāveic informācijas drošības pārvaldības sistēmās atbilstoši jaunajai ISO 27001 standarta versijai.

Lasīt vairāk