Raimonds Rullis

 Kompetences jomas

 • Organizācijas vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
 • Vadības sistēmas auditēšana
 • Informācijas drošības pārvaldības sistēmu ieviešana
 • IT procesu pārvaldība
 • Tehniskā servisa un apkalpes organizācija
 • Tehnisko projektu ieviešana
 • Personas datu aizsardzības jautājumi un GDPR
 • Risku pārvaldības programmatūras ieviešana
 • PCI DSS ( Payment card industry data security standard) prasību ieviešana

Izglītība

 • Rīgas Politehniskais institūtsAutomātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, Automātikas un telemehānikas inženieris

Papildizglītība

 • Personas datu apstrādes speciālists
 • ITIL pamati IT pakalpojumu pārvaldībai
 • Informācijas drošība un ISO 27001, vadošais auditors
 • Informācijas drošības pārvaldības sistēmas vadošais auditors
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu vadošais auditors
 • Praktiskā projektu vadīšana
 • Kvalitātes sistēmu vadītāju kursi (ISO 9000 sērijas standarti)

Papildu informācija

 • Sertificēts vadības konsultants
 • Kopš 2003.gada kā apakšuzņēmējs veicis vairāk nekā 70 kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmu auditus Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas Quality International auditoru komandas sastāvā
 • Informācijas drošības pārvaldības sistēmas iekšējais auditors vairākos Latvijas
  uzņēmumos

 Konsultētie uzņēmumi

 Tēma  Uņēmums
 ISO 9001 KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA Lattelecom BRD
  Tiesu namu aģentūra
  Civilās aviācijas aģentūra
  Latvijas Autoceļu Direkcija
  Lattelekom Sakaru sistēmas
  Besecke
  MontāžnieksD
  RIO
  Lexel fabrika
  Rita
  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
  Nacionālais maksājumu centrs
  Latvijas Balzams
VADĪBAS KONSULTĀCIJAS Vides Valsts Inspekcija
DARBĪBAS ANALĪZE UN STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA Birojs EAN Latvija
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
KONSULTĀCIJAS UN APMĀCĪBAS KVALITĀTES VADĪBĀ Hansabankas IT sektors (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)

  Lattelekom (TED)
ISO 9001 UN ISO 14001 INTEGRĒTĀ VADĪBAS SISTĒMA Ventspils nafta