Kas ir EFQM Izcilības modelis?

EFQM (Eiropas fonds kvalitātes vadībai) kā bezpeļņas organizācija tika dibināts 1988.gadā, piedaloties 14 Eiropas pazīstamāko firmu prezidentiem (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen) un to apstiprināja Eiropas Komisija.
Organizācijas mērķis bija apkopot pozitīvo pieredzi un radīt Eiropas modeli kvalitātes pilnveidošanai, lai palielinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju.

1991.gadā EFQM izveidoja Izcilības modeli kā pamatu, lai organizācijas varētu veikt pašnovērtējumu, kā arī, lai izvērtētu pretendentus uz Eiropas Kvalitātes balvu. 1992.gadā pirmo Eiropas Kvalitātes balvu saņēma Rank Xerox Limited. Balva tiek piešķirta katru gadu un to uzskata par vienu no prestižākajiem atzinumiem, ko organizācija var iegūt.

Kopš 1997. gada arī Latvijā tiek piešķirta Latvijas Kvalitātes balva, kas balstīta uz Eiropas Izcilības modeļa kritērijiem. Daudzi uzņēmumi un institūcijas izvēlas starptautiski atzīto ISO 9001 standartu kā vadības sistēmas modeli un ir paaugstinājuši savas darbības efektivitāti. Tomēr, lai ietu tālāk pa pilnveidošanas ceļu, daudzi Eiropas uzņēmumi ievieš Visaptverošās kvalitātes vadības principus (TQM – Total Quality Management), kas ir EFQM Izcilības modeļa filozofijas pamatā. EFQM Izcilības modelis ļauj plašāk un dziļāk izvērtēt uzņēmuma darbību visos tā aspektos un noteiktu nepieciešamās pilnveidošanas darbības.

EFQM Izcilības modelis var tikt pielietots gan kā nākamais solis pēc ISO 9001 standarta ieviešanas, gan kā neatkarīgs instruments vadības sistēmas pilnveidošanai.

  • Ieguvumi, ieviešot EFQM Izcilības modeli:
  • iespēja salīdzināt savu vadības sistēmas efektivitāti ar labākajiem Eiropas uzņēmumiem;
  • iespēja mācīties no Eiropas veiksmīgāko uzņēmumu pieredzes;
  • labāka sagatavošanās, lai pretendētu uz Latvijas un Eiropas Kvalitātes balvām;
  • uzņēmuma stipro un pilnveidojamo jomu noteikšana, balstoties uz faktiem;
  • uzņēmuma darbinieku iesaistīšana pašnovērtējuma veikšanā, tādejādi motivējot tos strādāt kopīgo mērķu sasniegšanai;
  • „labākās prakses” identificēšana organizācijas iekšienē;
  • visu organizācijai svarīgo procesu/darbību izvērtēšana;
  • iegūto secinājumu izmantošana stratēģiskās plānošanas procesā.

SIA ”Leilands un Putnis” pieeja
SIA ”Leilands un Putnis” palīdz uzņēmumiem un institūcijām ieviest TQM principus (Visaptverošās kvalitātes vadības principus), kas balstīti EFQM Izcilības modeļa pieejā. Ieviešanas procesā liela vērība tiek veltīta viegli saprotamas, pārskatāmas un konkrētā uzņēmuma specifikai piemērotas sistēmas izveidei.