Jānis Bernāts

 

Kompetences jomas

 • Kvalitātes vadības sistēmu (ISO 9001) ieviešana un uzturēšana
 • Vides vadības sistēmas ISO 14001, ENAS) ieviešana un uzturēšana
 • Vide aizsardzība un vides likumdošana
 • Darba aizsardzības vadības sistēmu (ISO 45001) ieviešana un uzturēšana
 • Darba aizsardzība un darba likumdošana
 • Darba vides uzraudzība un darba vides risku novērtēšana
 • Vadības sistēmas auditēšana
 • Bīstamo iekārtu uzraudzība, tehniskās atbilstības novērtēšana

Izglītība

 • Augstākās profesionālā izglītība specialitātē “Darba aizsardzība un ekspertīze, apkārtējās vides aizsardzība un ekspertīze” - Latvijas Universitāte
 • Maģistrs specialitātē „Lauksaimniecības mehanizācija”- Akadēmiskās izglītības centrs
 • Inženieris–mehāniķis specialitātē „Lauksaimniecības mehanizācija” - Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
 • Tehniķis–mehāniķis - Priekuļu LM tehnikums

Papildizglītība

 • Darba aizsardzības kompetentais speciālists
 • Eiropas Kvalitātes organizācijas Kvalitātes sistēmu vadītājs
 • Vācijas Kvalitātes biedrības Kvalitātes vadītājs
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu vadošais auditors (IRCA)
 • Kvalitātes auditors Kvalitātes vadītājs
 • Vides pārvaldības sistēmu vadītājs
 • EMAS ieviešana pašvaldībās
 • Vides auditors
 • Darba aizsardzības sistēmas (OHSAS) auditors
 • Ugunsdrošības speciālists (profesionālas pilnveides izglītības programma)
 • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītājs
 • HACCP auditors
 • Efektīva darba aizsardzības sistēmas organizēšana
 • Atbildīgais speciālists darba aizsardzībā un darba likumdošanā
 • Atbildīgais speciālists bīstamo iekārtu uzraudzībā (kravas celtņi, spiedieniekārtas, katlu iekārtas)
 • Atbildīgais speciālists par sastatņu montāžu, demontāžu un lietošanu
 • Speciālists darbam augstumā
 • Tehniskās atbilstības novērtēšana
 • Darba vides riska faktori metālapstrādes nozares uzņēmumos
 • Darba vides riska faktori kokapstrādes un mežizstrādes nozares uzņēmumos
 • Darba drošība kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē
 • Darba vides risku novērtējums Latvijā būvniecības un kokapstrādes nozarēs
 • Darba vides riska faktori Būvniecības nozarē un darbs augstumā
 • Darba vides riska faktori pārtikas ražošanas nozares uzņēmumos
 • Darba vides riska faktori mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos
 • Darba vides riska faktori lauksaimniecībā
 • Darba vides riska faktori poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarēs
 • Darba vides riska faktori transporta nozarē
 • Sprādzienbīstamība darba vidē
 • Elektrodrošība darba vidē- problēmas, risinājumi un prakse
 • Darba vides ķīmisko riska faktoru novērtēšana
 • Stress un veselības veicināšana darba vietās - problēmas, iespējas un pieredze
 • Alkohols, apreibinošās vielas un medikamenti – ko tie nodara darba videi
 • Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums
 • Mikroklimata novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde
 • Optiskā starojuma novērtējums, preventīvo pasākumu izstrāde
 • Elektromagnētiskie lauki. DA prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē
 • Darba aprīkojuma radītā darba vides riska noteikšana un novērtēšana
 • Darba vides risku novēršanai lietojamie IAL, to marķējums un ES noteiktie standarti
 • Ieskats un izmaiņas REACH regulā
 • Darba vides risku novēršanai lietojamie IAL, to marķējums un ES noteiktie standarti
 • Ventilācija. Ventilācijas pamatprincipi. Normatīvie lielumi ēku ventilācijai Eiropas valstīs
 • Ventilācijas sistēmas. Gaisa kondicionēšana
 • Metināšana. DA pasākumi, veicot metināšanas darbus
 • Ergonomiskie darba vides riska faktori
 • Ergonomiskie palīglīdzekļi darba vietu iekārtošanā
 • Uzņēmuma vadība (Decision Base TM)
 • Efektīva procesu, partnerattiecību un resursu vadība izaugsmei un konkurētspējai starptautiskā konference "Konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība”
 • „Drošs darbs Latvijā”- Nacionālā konference par DA sistēmas attīstību Latvijā
 • Starptautiskā konference "No labām iecerēm uz darbības izcilību"

Papildu informācija

 • No 1996.- 2003. gadam strādājis par Kvalitātes vadītāju A/s Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” un „Valpro Corp”, bet no 2003. gada – SIA „Leilnds un Putnis” projektu vadītājs
 • Piedalījies vairāk nekā 50 kvalitātes un darba aizsardzības vadības sistēmu auditos kā sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas ārštata auditors.

Konsultētie uzņēmumi

Uzņēmums Sniegtie pakalpojumi
PEPI RER ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides, energoefektivitātes un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
R.K.C.F. Renesanse ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Gartens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
BE Group ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes un vides vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Eco House Industries ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Komforts Industries ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Spodrība ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas pilnveidošana Kvalitātes un vides vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi
Fracht ISO 14001, ISO 45001 Integrētās vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Vides un darba aizsardzības vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Drukātava ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Vides un darba aizsardzības vadības sistēmas iekšējie auditi Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Bukoteks ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana
Ekers ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Abora ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Sanart ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana
Aviton ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana
Super Bebris ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un DA vadības sistēmas ieviešana Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Vidzemes Būvnieks ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes un vides vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Cēsu specceltnieks ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un DA vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Transceltnieks ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
UBB Būve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana
Krone ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Jelgavas mašīnbūves rūpnīca ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un DA vadības sistēmas pilnveidošana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Madara ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un DA vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Valpro ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas pilnveidošana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
LC Būve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas pilnveidošana
Vikom Industry ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Elko ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Farads ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes un vides vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Firma Spriegums ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Kvalitātes un vides vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Ceļu, tiltu būvnieks ISO 9001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana
Norma- S ISO 9001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Arco Construction ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Bazalts ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana
Valkas meliorācija ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
AV Projekts ISO 9001, ISO 14001 Integrētās Kvalitātes un vides vadības sistēmas ieviešana Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Elsana ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Integrētās Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas pilnveidošana Kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas uzraudzība un iekšējie auditi
Avan Instruments ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Vikom ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Elbra ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Hanza - elektro ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Sertifikācijas un testēšanas centrs ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Sunor ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
RIO OHSAS 18001, ISO 45001 Darba aizsardzības vadības sistēmas ieviešana
Ventspils naftas termināls OHSAS 18001 Darba aizsardzības vadības sistēmas iekšējo auditoru apmācība Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Cetex Latvija ISO 45001 Darba aizsardzības vadības sistēmas iekšējais audits Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
4 Plus Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Vaidens Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Ozolmājas Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Alūksnes putnu ferma Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Oluksne Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Alūksnes sociālo lietu pārvalde Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
SAC „Alūksne” Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
SAC „Pīlādži” Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Alūksnes PA „Spodra” Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Gammaplasts Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Baltrotors Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Aimasa Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
DGS Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Latvijas mežs Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Cietais rieksts Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Zilvas koks Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
EHI Norway Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Telia Latvija Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Enertek Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Baltijas zivis 97 Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Articom Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Metāro Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
EHT Fabrik Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Sters G Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Modulors Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
A.G.V. Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Konvert Plast Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Latfood Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Lars Limited Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Ormus Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
DIP koks Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Druvenieki J Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Linca Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Delta Rīga Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Krāsainie lējumi Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Nikars Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Lodes ķieģelis Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Vesetas koks Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Gulbenes manēža Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Transmehanizācija Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Arbio Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Ciedra Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Cobold Eksports Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Tipro Baltic Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Scania Latvia Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Kronus Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Forma Machinery Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Focus Film Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Eiro Būvētājs Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Skandi Auto Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Skandi Motors Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
BJ Kasko Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Elwo Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Komforts būve Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
PK mežs Darba vides risku novērtēšana un DA sistēmas periodiska uzraudzība
Valmiera - Andren Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku periodiska novērtēšana
Ventspils - Andren Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Zn metals Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku periodiska novērtēšana
BAO Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Ērģemes pamatskola Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Meistari Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Cēsu alus Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Empower Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Maksikoms Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Līgatnes papīrfabrika Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Hidrolats Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Betonelements Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Eko mājas Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Lexel fabrika Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
Latvijas balzams Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
VLT Plus Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana
un daudzi citi Darba aizsardzības sistēmas un darba vides risku novērtēšana