Kompetences jomas

 • Organizācijas vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
 • Apmācību programmu izveide un pasniegšana
 • Vadības sistēmas auditēšana
 • Pašnovērtējuma veikšana atbilstoši EFQM Izcilības modeļa kritērijiem
 • Personāla vadība

Izglītība

 • Latvijas Universitāte, Angļu valodas filologs un pasniedzējs

Papildizglītība

 • Vides vadības sistēma un ISO 14001
 • Personāla atlase un vadība
 • Darba likums personāla vadības speciālistiem
 • Projektu vadība
 • KVS vadītājs
 • Auditoru apmācība pēc jaunās ISO 9001 versijas
 • Vadošo auditoru kurss
 • EFQM Pašnovērtējuma mācību kurss
 • Individuālais kurss biznesa angļu valodā
 • Specializētā angļu valoda

Papildu informācija

 • Vadošā vērtētāja Latvijas Kvalitātes balvai

Konsultētie uzņēmumi

Uzņēmums Sniegtie pakalpojumi
Tiesu namu aģentūra ISO 9001
Lattelecom BPO Iekšējais audits
Liepājas reģionālā slimnīca Iekšējais audits
Latvijas elektroniskais pasts (LEP) Iekšējais audits
Halcrow Iekšējais audits
Rīgas reģiona attīstības aģentūra ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Teka telekom ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Neste Lietuva ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Getliņi EKO ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
Neste Polska (Polija) ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
Lexel Fabrika ISO 9001 un ISO 14001 integrētās vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana
Latvijas Vēstnesis Pašnovērtējums atbilstoši EFQM Izcilības modelim. Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana
Latvijas valsts meži Pašnovērtējums atbilstoši EFQM Izcilības modelim. Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana
RRB Celtniecība Pašnovērtējums atbilstoši EFQM Izcilības modelim. Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana