Seminārs rada izpratni par organizācijas mērķu izvirzīšanas procesu un organizācijas darbības pilnveidošanas sasaisti ar organizācijas mērķiem, kā arī darbinieku lomu šajā procesā. 

Mērķis Parādīt iespējas attīstīt organizāciju, izmantojot dažādas plānošanas un attīstības metodes. Mērķauditorija Augstākā un vidējā līmeņa vadītāji uzņēmumos, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs un citās organizācijās. Daudzās organizācijās darbiniekiem ir nepilnīgs priekšstats par tās mērķiem, izaicinājumiem un vadības redzējumu organizācijas attīstībai. Rezultātā darbinieki dara to, kas attiecīgajā brīdī šķiet svarīgs, „dzēš ugunsgrēkus” un maz domā par kopējiem mērķiem, kā arī nepieciešamajām rīcībām to sasniegšanai. Nereti pat vadības grupā nav vienota skatījuma par organizācijas prioritātēm. Kā sekas tam - organizācijas struktūrvienības konkurē viena ar citu, organizācija zaudē konkurētspēju, palielinās izmaksas pārvaldībai un ilgākā laikā organizācija savu darbību var izbeigt vispār. Seminārā tiek aplūkotas organizācijas darbības plānošanas un attīstības metodes, tostarp:

  • kopējas vīzijas (vēlamās nākotnes redzējuma) izstrāde;
  • nepieciešamie analīzes veidi, lai izprastu notiekošo gan organizācijā, gan apkārtējā vidē, kurā organizācija strādā, kā arī organizācijas izaicinājumus;
  • darbības prioritāšu (mērķu) noteikšana, kas pamatojas uz analīzes rezultātiem un izaicinājumiem – gan ilgākā, gan īsākā termiņā;
  • kopējo mērķu sadalīšana apakšmērķos, lai katrai organizācijas struktūrvienībai un darbiniekam būtu skaidri uz tiem attiecināmie mērķi;
  • rīcību noteikšana mērķu sasniegšanai, iesaistot darbiniekus, nosakot atbildīgos un paredzot resursus;
  • rādītāju noteikšana, kas palīdz izprast virzību uz mērķiem;
  • vīzijas un mērķu sasniegšanai nepieciešamo procesu noteikšana;
  • vērtību noteikšana, kas palīdzēs veidot nepieciešamo korporatīvo kultūru vīzijas un mērķu sasniegšanai;
  • mērķu sasniegšanas progresa pārskatu plānošana.

Metodika Pasniedzēja lekcija un diskusijas  

Semināra dalībniekiem nodrošināti izdales materiāli un kafijas pauze.

Semināra ilgums ir 2 - 2,5 stundas. 


Sazināties
Ar mums iespējams sazināties arī pa tālruni + 371 67315454


Rekvizīti

SIA "Leilands un Putnis"

Juridiskā adrese: Jaunciema gatve 121B, Rīga, LV-1023.

Pasta adrese: Putnu iela 8, Lilaste, Carnikavas nov., LV-2163.

PVN Nr. LV40003611622

A/S Swedbank

Konts: LV05HABA0551003640628