Nav tādu organizāciju vai uzņēmumu, kas negrib darboties efektīvāk jeb, citiem vārdiem sakot, taupīgāk. Efektivitāte ir svarīga visiem, neatkarīgi no darbības jomas. Turklāt visi uzņēmumi jau parasti arī dara visu, kas to spēkos, lai darbotos efektīvi.

Izmantojot labās prakses un piemērus no visas pasaules un tos piemērojot Latvijas uzņēmumiem, “Leilands un Putnis” piedāvā būt klāt un palīdzēt organizācijām izmaiņu procesā, lai uzņēmums ar saviem esošajiem resursiem sasniegtu labākus rezultātus vai pat šos labākos rezultātus sasniegtu ar mazāk resursu izmantošanu.

Pārmaiņas uzņēmumā – ar ko sākt?

Vispirms jau uzņēmumam pašam ir jāatbild uz jautājumu, ko tad īsti vēlas mainīt un kādus mērķus sasniegt. Tas ir atkarīgs no pašas organizācijas, tās vadības un darbiniekiem. Savukārt veidus, kā vēlamās izmaiņas panākt un īstenot nospraustos biznesa mērķus, piedāvā dažādas pasaules pieredzes, principi, metodikas, kuras iesaka un izmanto arī “Leilands un Putnis”.

Aktuālākās metodiskās pieejas uzņēmumu efektivitātes uzlabošanai

  • Lean jeb taupīgā domāšana (burtiski tulkojot, “liesā”) nozīmē gan ne tikai taupīt, bet arī radīt vērtību, turklāt lielāku vērtību ar mazākiem resursiem. Akcentējas uz laika izmantošanu un ātrumu.
  • 6 Sigma pieeja vairāk balstīta datu analīzē un to izmantošanā lēmumu pieņemšanā – pieeja, kas koncentrējas uz precizitāti un kvalitāti.
  • Ierobežojumu teorija ir pieeja, kas palīdz atrast ierobežojumus jeb vājās vietas sava uzņēmuma darbībā, kā arī – kā tos maksimāli izmantot un uzlabot. Uzlabojumu veikšana ierobežojumos dos vislielāko labumu un atdevi.
    Attīstība un virzīšanās efektivitātes virzienā ir kombinācija no šīm pieejām, jo tās nav pretrunā viena ar otru, bet papildina viena otru.

Pirmie soļi efektivitātes attīstībā

Efektivitātes uzlabojumi parasti asociējas ar grandiozām lietām - reorganizācijām, rekonstrukcijām un citām pamatīgām pārmaiņām. Tā, protams ir taču tam parasti arī nepieciešamas lielas investīcijas. Bet uzlabojumus var veikt arī ikdienā – uzlabojot pavisam nelielas, lai neteiktu pat sīkas, lietas.

Pirmais solis efektivitātes šādā nepārtrauktajā ikdienas uzlabošanā ir prast saskatīt, kur ir zudumi jeb izšķērdējumi, kas parasti ir visās mūsu darbībās. Tam palīdz atteikšanās no rutīnas, paskatīšanās no malas, visu cilvēku iesaistīšana.

Īpaši liela nozīme ir tieši cilvēku iesaistē, jo visas minētās pieejas balstās izpratnē, ka nav viens priekšnieks, vadītājs, konsultants vai tehnologs, kas kaut ko izcilu izdomā un pārējie to realizē. Procesos iesaistās visi, lai kopīgi gan meklētu, gan realizētu labākos risinājumus. Tieši tas arī ir pamatīgākais un grūtākais solis, kas veicams – uzņēmuma kultūras izmaiņas. Tas nozīmē vadītājam atteikties no lielā priekšnieka lomas, un tā vietā kļūt par palīgu saviem darbiniekiem, dot pilnvaras domāt un risināt problēmas. Kā iesaka “Leilands un Putnis” konsultanti: “Neatņemiet darbiniekiem problēmas, ļaujiet tiem pašiem risināt un nāciet palīgā!”

Vaicāti par to, ko “Leilands un Putnis” iesaka uzņēmumiem, kas nonākuši zināmās grūtībās, viņi atbild, ka parasti krīzes izgaismo to, kā uzņēmums darbojas ikdienā, proti, no kā var atteikties, ļauj paskatīties uz to, ko patiesībā var darīt, kas pirms tam likās neiedomājams. Ieteikums uzņēmumu vadītājiem ir sekojošs – iesaistiet savus darbiniekus pilnveidē – informējiet viņus, ka viņiem ir divi darbi, proti, gan izpildīt savu darbu, gan to uzlabot. Tas nozīmē nevis tikai pieprasīt no darbiniekiem izpildītus pienākumus, bet arī ļaut viņiem pašiem domāt un risināt. Protams, arī tam ir nepieciešama sava kompetence. Dodiet viņiem iespēju apgūt šo kompetenci un ejiet palīgā darbiniekiem uzlabot viņu darba procesus!

 

RAKSTS TAPIS SADARBĪBĀ AR 1188.lv