Reizi gadā saviem klientiem organizējam specializētās apmācības – instruktāžas darba aizsardzībā. Šajās apmācībās vairāk runājam par kādu konkrētu tematu, tādējādi uzņēmuma darbiniekiem radot pilnīgu priekšstatu par konkrēto darba vides riska faktoru, tā iedarbību un sekām. Dažas speciālās apmācības noslēdzas ar pārbaudes darbu vai patstāvīgu darbu.

Mūsu pieredze liecina, ka darbiniekiem vislabāk patīk atvērtās anketas, kur viņiem jānorāda 3 bīstamākās vietas savā uzņēmumā vai jānovērtē citu darbinieku darba vieta.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

  • speciālo apmācību organizēšana uzņēmumā uz vietas;
  • speciālo apmācību organizēšana mācību centrā.