OBLIGĀTO VESELĪBAS PĀRBAUŽU KARŠU SAGATAVOŠANA

Telefona saruna starp klientu un DROŠIŅU.

KLIENTS: Kāpēc nepieciešams sagatavot obligātās veselības pārbaudes kartes?

DROŠIŅŠ: Latvijas likumdošana nosaka, ka uz periodisko obligāto veselības pārbaudi nodarbinātais jānosūta ar rīkojumu, nodarbinātajam izsniedzot obligātās veselības pārbaudes karti divos eksemplāros.

Mēs palīdzam sagatavot šo rīkojumu un pašas obligātās veselības pārbaudes kartes, attiecīgi uzņēmumam atliek pieņemt rīkojumu un izsniegt obligātās veselības pārbaudes kartes darbiniekiem.

KLIENTS: Vai to var darīt arī uzņēmums pats?

To var darīt arī pats uzņēmums, tomēr praksē ir jāprot pareizi aizpildīt šīs obligātās veselības pārbaudes kartes, sevišķi tas attiecās uz ķīmiskām un bioloģiskām vielām, kur jānorāda faktiskā iedarbības vērtība, iedarbības ilgums un laiks. Tāpat aiz kaitīgā faktora jānorāda nākošās pārbaudes datums.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

Obligātās veselības pārbaudes (OVP)

Periodiskās OVP organizēšana.

4. Obligātās veselības pārbaudes (OVP)
Periodiskās OVP organizēšana

 

OBLIGĀTO VESELĪBAS PĀRBAUŽU ORGANIZĒŠANA

Telefona saruna starp klientu un DROŠIŅU.

KLIENTS: Ko nozīmē obligāto veselības pārbaužu organizēšana?

Piedāvājam saviem klientiem veikt obligāto veselības pārbaudi tajā medicīnas centrā, kurā strādā mūsu arodārsts. Tas nozīmē, ka konkrētā dienā un laikā ir pieejami visi nepieciešamie ārsti ātrākas obligātās veselības pārbaudes veikšanai.

Mūsu arodārsts ar kolēģiem izbrauc arī uzņēmumā uz vietas, bet šāds pasākums ieteicams ir uzņēmumiem, kuru darbiniekiem nav nepieciešamas kādas speciālas medicīniskās manipulācijas, kuras var veikt tikai medicīnas centrā uz vietas. Citādi kaut kāda daļa obligātās veselības pārbaudes notiks uzņēmumā uz vietas, bet kāda daļa pārbaudes vai analīzes vienalga būs jāveic medicīnas centrā.

Praktiski tas nozīmē sekojošu pakalpojumu sniegšanu klientam

4. Obligātās veselības pārbaudes (OVP)
Periodiskās OVP organizēšana