logo_vizitkarte

Iekšējo auditoru praktiskā apmācība

2016.gada martā uzņēmumā “Spectre Latvia”notika iekšējo auditoru praktiskās apmācības, kurās bija iespēja apgūt nepieciešamās iemaņas un izpratni kvalitatīvu auditu veikšanai.

Apmācību mērķis

Apmācības bija paredzētas interesentiem, kuriem bija interese apgūt vadības sistēmu auditoru iemaņas, lai varētu auditēt organizācijas saskaņā ar noteiktām prasībām.

Dalībnieku ieguvums

Ir daudz un dažādi iekšējo auditoru kursi, diemžēl praksē ir pierādījies, ka pēc šādiem kursiem ir grūti uzsākt auditēt. Ir nepieciešamas iemaņas un prakse. Šīs apmācības tika speciāli izveidotas, lai pēc to beigšanas dalībniekiem būtu nepieciešamās iemaņas un prakse auditu veikšanai.

Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības kursā, dalībnieki spēja:

  • Izprast procesa pieeju, tās nozīmi auditu plānošanā un veikšanā
  • Saprast ISO 9001:2015 standarta prasības uzņēmuma darbības novērtēšanai
  • Praktiski sagatavoties iekšējo auditu veikšanai
  • Intervēt darbiniekus (veikt auditus), lai iegūtu apliecinājumus par kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti
  • Sagatavot audita ziņojumus par audita atklājumiem
  • Ziņot vadībai par audita atklājumiem Apmācībās dalībnieki gatavosies auditam reālā uzņēmumā, praktiski veiks auditu šajā uzņēmumā un ziņos uzņēmuma vadībai par audita rezultātiem.

Metodika: Pasniedzēja lekcijas, diskusijas, uzdevumi – individuāli un grupās, reāls audits uzņēmumā, atgriezeniskā saiti no pasniedzēja puses par auditoram nepieciešamo iemaņu attīstīšanu, praktiska audita rezultātu apspriešana un noslēguma sanāksme, lai ziņotu par audita rezultātiem. 90% no apmācību laika notiks auditoram nepieciešamo iemaņu apgūšana. Nepieciešamās un vēlamās priekšzināšanas dalībniekiem Lai veiksmīgi piedalītos mācībās, dalībniekiem nepieciešams pirms tām iepazīties ar standarta ISO 9001 : 2015 prasībām.

Apmācību ilgums un vieta

Apmācības notika 3 dienas, 2016. gada 22. -24. martā Jelgavas novadā, Kalnciemā, uzņēmuma “Spectre Latvia” telpās, no kurām viena diena tika veltīta praktiskajam darbam –  audita veikšanai uzņēmumā.

Dalības maksa

420 EUR + PVN.