logo_vizitkarte

KVS ISO 9001:2015 Iekšējo auditoru apmācību kurss

KURSA MĒRĶIS 

 • Sniegt studentiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu ISO 9001 standartam atbilstošas kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējo auditu.
 • Sagatavot ziņojumu par pārvaldības sistēmas efektīvu ieviešanu un uzturēšanu saskaņā ar ISO 19011:2018 standartu.

Ja potenciālajam kursu dalībniekam ir vēlme reģistrēties IRCA sistēmā kā CQI-IRCA reģistrētam KVS iekšējam auditoram, lai atbilstu visām sākotnējās sertifikācijas apmācību prasībām, papildus šim kursam – dalībniekam būs jāpabeidz CQI-IRCA- sertificēts KVS pamata apmācību kurss.

KURSA APMĀCĪBU MĒRĶI

Pēc kursu sekmīgas pabeigšanas, studenti iegūst sekojošas prasmes:

 • Attiecībā uz procesu pieeju, kurā iekļauts Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies (PDPR)cikls, izskaidrot uz procesiem balstītu kvalitātes pārvaldības sistēmas modeli, saskaņā ar standartu ISO 9001, un iekšējā audita lomu kvalitātes pārvaldības sistēmu uzturēšanā un uzlabošanā.
 • Izprast auditora atbildības lomu plānojot, vadot, ziņojot un uzraugot iekšējo kvalitātes pārvaldības sistēmu, saskaņā ar standartu ISO 19011:2018.
 • Plānot, ziņot un uzraudzīt kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas pamatojas uz standarta ISO 9001 prasībām, un saskaņā ar standartu ISO 19011:2018.

MĒRĶU SASNIEGŠANA / ZINĀŠANU IEGŪŠANA

Sekmīgi pabeidzot kursu, studenti varēs saprast un aprakstīt

 • KVS mērķi, struktūru un nozīmi
 • Terminus un definīcijas, kas tiek lietoti audita laikā, ieskaitot mērķus, kritērijus un sfēru
 • Auditora/vadošā auditora pienākumus
 • Procesu auditu plānošanu un vadīšanu, kuros pastāv vai nepastāv dokumentētas procedūras  Objektīvu liecību savākšanu un novērtēšanu
 • Audita ziņošanu un uzraudzību

Priekšnoteikumi

Ir ieteicams, lai studentiem būtu iepriekšējas zināšanas, pirms apmeklēt kursu:

a) Pārvaldības sistēmas

 • Izprast ciklu: Plāno-Dari-Pārbaudi- Rīkojies

b) Kvalitātes vadība 

 • Pamata zināšanas par kvalitātes pārvaldības koncepcijām un sakarību starp kvalitātes pārvaldību un klientu apmierinātību
 • Vispārēji izprast pielietotos kvalitātes pārvaldības terminus un definīcijas, kā tie lietoti ISO 9001
 • Izpratne par ISO 9001 prasībām, kuru var iegūt, pabeidzot CQI-IRCA-sertificētu KVS Pamata apmācību kursu.

Šis kurss tiek veidots sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia”

logo_bv_header

SATURS

 • Pārskats par ISO 9001:2015.
 • Auditu programmu pārvaldība
 • Audita plānošana un sagatavošana
 • Uz procesiem balstītu auditu veikšana
 • Konstatējumu pierakstīšana un novērtēšana
 • Audita ziņošana
 • Audita uzraudzība
 • Dalībnieku novērtējums – tiek veikts novērtējums, pastāvīgi novērtējot dalībnieku izpildījumu teorētisko un praktisko stadiju laikā.

 

Dalības maksa: 375 EUR + PVN (cenā iekļauts: izdales materiāli, standarta eksemplārs, pusdienas un kafijas pauzes).

Kursa norises laiki: 9:00 līdz 16:00

Kursu pasniegs Jānis Leilands/Dzintars Putnis

 

Pieteikties seminārām

Kontaktinformācija