logo_vizitkarte

Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001:2015 prasības (1. modulis)

Kursa norises laiks: 2020. gada 28.- 29. Maijs

Mērķis

Apmācības „Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs” paredzēts labākas izpratnes nodrošināšanai, kā arī praktisku zināšanu un iemaņu iegūšanai par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas darbībām, kas nepieciešamas organizācijai, kas vēlas izveidot efektīgu un lietderīgu vadības sistēmu, kura vērsta uz klientu prasību izzināšanu un šo prasību izpildi, kā arī atbilst Starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

Šis kurss tiek veidots sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia”
bv1
Dalībnieku ieguvums
Pēc kursu noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki spēs:
  • Saprast Kvalitātes vadības sistēmas principus un lietotos terminus
  • Izprast ISO 9001 prasības un praktiskas metodes šo prasību izpildei
  • Izprast procesu pieejas būtību un tās pielietošanu organizācijas darbības pilnveidošanai
  • Saprast dokumentācijas nozīmi vadības sistēmā un sagatavot dokumentus, kas nepieciešami vadības sistēmai
  • Saprast un praktiski organizēt iekšējos auditus organizācijā
  • Izprast sistēmas nepārtrauktas pilnveidošanas nozīmi un prasības tai
  • Izmantot dažādas metodes un paņēmienus nepārtrauktas pilnveidošanas nodrošināšanai organizācijā
I “Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001 prasības” (2 dienas) 28.- 29. Maijs, 2020
ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa. Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas. Dalības maksa – 275.00 EUR + PVN.
UZMANĪBU!
Savlaicīgi informējot par to kursu dalībniekus, organizatori patur tiesības mainīt kursu norises laiku un vietu.Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieks nevar piedalīties kursos, par to rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kursa sākuma. Ja šis termiņš ir nokavēts, dalībniekam jākompensē organizatoriem atteikuma rezultātā radušies zaudējumi 20% apmērā no kursu cenas.Tālrunis uzziņām: 26162109 vai 67315454.

Pieteikties seminārām

Kontaktinformācija