logo_vizitkarte

Energoefektivitātes standarta ISO 50001 ieviešana

Racionāla un efektīva enerģijas izmantošana pēdējā laikā kļūst arvien aktuālāks jautājums, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijā.  Aicinām iepazīties ar informāciju par ISO 50001 un energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanu.

Racionāla un efektīva enerģijas izmantošana pēdējā laikā kļūst arvien aktuālāks jautājums, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijā, jo 2012.gada 4.decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, kas nosaka, ka lielajos uzņēmumos (ja darbinieku skaits lielāks par 249) līdz 2015.gada 5.decembrim obligāti jāveic energoaudits. No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001:2011 vai vides vadības sistēma atbilstoši ISO 14001:2004 prasībām.

Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti un līdz ar to veicinātu konkurētspēju. Energoefektivitātes pārvaldības sistēma ir apliecinājums tam, ka uzņēmumam rūp apkārtējā vide un tā darbībā tiek ievērotas energopolitikas starptautiskās prasības. Energoresursu lietderīga izmantošana ir svarīga ne tikai uzņēmuma resursu ietaupīšanai, bet arī uzņēmuma un visas tautsaimniecības ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. ISO 50001 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma energopārvaldības sistēmas ieviešanai, nodrošinot efektīvu un racionālu enerģijas izmantošanu. Standartu iespējams integrēt arī ar citām pārvaldības sistēmām – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

SIA „Leilands un Putnis” palīdzēs ieviest energopārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskajām ISO 50 001 standartam un izstrādāt energopārvaldības sistēmu atbilstoši Jūsu uzņēmuma darbības specifikai.