logo_vizitkarte

Energopārvaldības sistēmas ieviešana ir uzņēmuma ieguvums ilgtermiņā ¬ tas ir solis uz racionālā un efektīvā enerģijas resursu izmantošanā, kas ar laiku sniegs vērā ņemamus rezultātus uzņēmuma kopējo resursu samazinājumā un tā konkurētspējas palielināšanā. Lietderīga energoresursu izmantošana vairs nav modes lieta – tā ir nepieciešamība.

ISO 50001 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma energopārvaldības sistēmas ieviešanai, nodrošinot efektīvu un racionālu enerģijas izmantošanu. Standartu iespējams integrēt arī ar citām pārvaldības sistēmām – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES, kas stājās spēkā 2012.gada 4.decembrī, nosaka, ka lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits lielāks par 249) obligāti veicams energoaudits. No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001:2012 vai vides vadības sistēma ISO 14001:2004.

2016.gada martā spēkā stājās Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Likums regulē gan energoefektivitātes plānošanas un uzraudzības prasības, gan valsts un pašvaldību rīcību valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, gan energoaudita veikšanas prasības.Energoefektivitātes likums paredz, ka energoauditu lielajos uzņēmumos veic energoauditors, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Energoefektivitātes regulējums nosaka, ka lielie uzņēmumi energoauditu veic regulāri, vismaz reizi četros gados. Energoaudits nav obligāts uzņēmumos, kuros ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu. Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti, līdz ar to veicinot tā konkurētspēju.Energopārvaldības sistēma ir apliecinājums tam, ka  uzņēmumam rūp apkārtējā vide un tā darbībā tiek ievērotas starptautiskās energopolitikas prasības.

Energoplāna izveide un ieviešana pašvaldībās nav obligāta.  Tomēr, ņemot vērā kopējo energoefektivitātes politikas attīstības tendenci, enerģētikas rīcības plāna izstrāde kā pamats izpratnei par enerģētikas sektora ilgtermiņa attīstības iespējām pašvaldībā un saistīto nozaru izaugsmei ilgtermiņā, pašvaldībās ir ieteicama.

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti palīdzēs izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.