logo_vizitkarte
  • Apmācības par efektivitātes paaugstināšanas metodēm – LEAN u.c.

Ražot efektīvāk būtu ražot gudrāk. Pirms apmācībām mēs iepazīstam uzņēmumu, un apmācībās mēs runājam par iespējamajiem risinājumiem efektivitātes uzlabošanai.
Apmācību galvenais mērķis ir pastāstīt arī pašiem darbiniekiem, kas un kā darāms efektivitātes uzlabošanai pašā uzņēmumā, jo tikai visu darbinieku iesaistīšana šajā procesā var nest labumu. Jāatceras, ka nav lielāka eksperta darba vietā par konkrētās darba vietas darbinieku!

  • Efektivitātes paaugstināšanas risinājumu (LEAN un citu metožu) ieviešana uzņēmumā 

Piedāvājam uzņēmumam izstrādāt dažādus praktisku pasākumus, lai uzlabotu  ražošanu/pakalpojumu sniegšanu. Parasti uzņēmumi, kuri vēlas ieviest dažādas LEAN metodes, sāk ar 5S metodes lietošana, kas nosaka darba vietas sistematizēšanu, sakārtošanu un regulāru kārtības uzturēšanu. Arī darba aizsardzībā svarīgi ir sakārtot savu darba vietu, lai negūtu traumatisma riskus.
Daudzi mūsu klienti izmanto iespēju darba vietu pārplānošanai – darba vietas sakārto tā, lai pēc iespējams mazāk būtu lieku darbību, kustību, nevajadzīgas transportēšanas, nevajadzīgas gaidīšanas utt. LEAN tos visus sauc par zudumiem, kas nedod produktam/pakalpojumam vērtību, tādējādi efektivizējot gan ražošanu, gan uzlabojot/samazinot arī darbinieku kaitīgo faktoru ietekmi uz viņu veselību.

Piemērs. Ja apstrādājamais materiāls tiek padots pa konveijeru vai rullīšu galdu, tad darbiniekam vairs nav jāloka mugura, lai apstrādājamo materiālu paņemtu no paletes un tikai tad apstrādātu uz iekārtas. Efektivitātes uzlabošana būtu solis ceļā uz uzņēmuma automatizāciju.

Laiks padomāt arī par Jūsu uzņēmuma efektivitāti!