logo_vizitkarte

Katru gadu, gatavojoties darbinieku attīstības pārrunām, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem ir jāveic milzu darbs – jāpārdomā katra darbinieka ieguldījums, jāatceras viņa panākumi un neveiksmes, lai pārrunās varētu uzteikt darbinieku par viņa  sasniegumiem.
Lai padarītu darbinieku attīstības pārrunas veiksmīgākas un darbinieku motivējošākas, dažas dienas pirms plānotajām pārrunām ieteicams ļaut darbiniekiem veikt pašnovērtējumu.

Priekšrocības:

  • Darbinieks atceras to, kas notika pagātnē daudz precīzāk nekā Jūs. Neveicot darbinieku pašnovērtējuma anketēšanu, Jūs varat aizmirst ļoti nozīmīgu darbinieka sasniegumu, kas noticis pirms vairākiem mēnešiem.
  • Darbinieka pašnovērtējums sniedz Jums informāciju par to, ka darbinieks vērtē sevi augstāk nekā Jūs viņu esat novērtējis
  • Darbinieks ir sagatavojies diskusijai, nevis sagaida, ka runāsiet tikai Jūs.

Izveidojiet anketu T4B Interneta pētījumu sistēmā un nosūtiet to saviem darbiniekiem aizpildīšanai.

Daži jautājumu piemēri labas pašnovērtējuma anketas izstrādei:

  • Kāds darba pienākums darbiniekam visvairāk patīk un kādēļ?
  • Kādas darbinieka prasmes ļauj viņam sasniegt panākumus?
  • Kāds bija visgrūtākais vai visinteresantākais darba uzdevums?
  • Ar kuriem rezultātiem darbinieks visvairāk lepojas?
  • Kādas esošās vai jaunas prasmes  darbinieks vēlas attīstīt nākamajā gadā?
  • Vai ir kādi pienākumi vai darbi, ko darbinieks vēlas darīt nākamajā gadā?