logo_vizitkarte

Kāpēc Jūsu uzņēmumā ir nepieciešama risku novērtēšana, ja pagājušajā gadā tā jau ir veikta?

Normatīvie akti nosaka, ka darba aizsardzības sistēma jāizvērtē reizi gadā, t.i.,

 • pirmkārt, jāpaskatās vai nav bijušas kādas izmaiņas darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, pirmās palīdzības vai darba higiēnas normatīvajos aktos un kā šis prasības var ietekmēt uzņēmumu.
 • otrkārt, jāpārskata iepriekšējā periodā norādītās nepilnības un kā tās izdevies novērst šīs gada laikā. Var jau būt, ka nekas papildus nav jāveic… un viss atbilst pastāvošajai likumdošanai. Parasti gan vismaz 2-3 normatīvajos aktos tiek veiktas kādas izmaiņas.

Vismaz reizi gadā ir jāveic arī darba vides risku novērtēšana:

 • pirmkārt, jāpaskatās vai darbinieka pienākumos nav kaut kas mainījies, kāpēc ir nepieciešamas izmaiņas risku novērtēšanas protokolā;
 • otrkārt, jāpārskata kuri nodarbināto ietekmējošie riska faktori ir novērsti un varbūt kādi ir nākuši no jauna, kas prasa nekavējošu rīcību to novēršanai.

Tāpat jāatceras, ka risku novērtējums ir jāpapildina, tiklīdz tiek pieņemts darbā jauns darbinieks ar jauniem darba pienākumiem. Nedrīkst būt situācija, ka kāds darba veids nav ticis novērtēts.

Praktiski tas ir nebeidzams process problēmu atklāšanai, pasākumu plānošanai un risku novēršanai, lai ikviens darbs kļūtu drošāks.

Ar ko atšķiras Jūsu risku novērtējums no citu risku novērtējuma?

Mūsu risku novērtējums ir viens kopējs dokuments, kurā ir sekojoša informācija, ko nosaka Latvijas likumdošana:

 • darba aizsardzības sistēmas izvērtējums;
 • risku novērtējuma protokols katram atšķirīgam darba veidam;
 • indikatīvo mērījumu (mikroklimats, apgaismojums, troksnis) veikšana;
 • darba aizsardzības pasākumu plāns, kurš tiek saskaņots ar uzņēmuma atbildīgajām personām;
 • dažādie saraksti pa darba veidiem, kuri nepieciešami uzņēmumam darba vides nodrošināšanai: kaitīgie faktori un īpašie apstākļi darba veidiem priekš obligātām veselības pārbaudēm, kāda vakcinācija nepieciešama kādiem darba veidiem, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi izsniedzami konkrētiem darba veidiem utt.

Kas ir atšķirīgs darba veids?

Uzņēmumā nodarbinātajiem var būt viens amata nosaukums, lai gan viņu darba pienākumi var atšķirties, tāpēc novērtētājam ir jānovērtē šīs atšķirības un jāatspoguļo risku novērtējuma.

Piemērs. Uzņēmumā strādā 2 grāmatvedes: viena grāmatvede visu dienu tikai strādā ar datoru, savukārt otra laiku pa laikam brauc ar automašīnu. Šajā gadījumā pareizi būtu taisīt novērtējuma protokolus diviem darba veidiem: viens grāmatvedei, kas strādā ar datoru, otrs grāmatvedei, kurā strādā gan ar datoru, gan brauc ar automašīnu.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:
Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un risku novērtēšana

 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Indikatīvo mērījumu veikšana
 • Darbs aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
 • Nepieciešamo sarakstu izstrāde