logo_vizitkarte

Ko nozīmē darba aizsardzības sistēmas uzturēšana?

Šo pakalpojumu izvēlas visvairāk mūsu klientu! Mūsu gadījumā tas nozīmē atbilstoša pakalpojuma sniegšana klientam, ievērojot klienta vēlmes, t.i., mēs cenšamies saprast klienta uzņēmumu un uzņēmumā veicamos darbus, attiecīgi sagatavojot piedāvājumu darba aizsardzības sistēmas uzturēšanai tieši konkrētā uzņēmumā. Klientam ir iespējas kādu darbu veikt arī pašam.

Mūsu pakalpojums tiek sadalīts šādos posmos:

 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un darba vides risku novērtēšana
 • Darba vides regulāra uzraudzība (ļoti svarīga būvniecības un mežizstrādes uzņēmumiem)
 • Speciālo apmācību (-periodisko instruktāžu) veikšana
 • Periodisko obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana
 • Darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana u.c.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

1. Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un risku novērtēšana

 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Indikatīvo mērījumu veikšana
 • Darbs aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
 • Nepieciešamo sarakstu izstrāde

3. Instrukcijas un instruktāžas

 • Darba kārtības noteikumu izstrāde
 • Ievadapmācības darba aizsardzībā izstrāde
 • Elektrodrošības instrukcijas A grupai izstrāde
 • Pirmās palīdzības instrukcijas izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas darba veidiem izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas darbam ar konkrētu darba aprīkojumu izstrāde
 • Ievainstruktāžas veikšana
 • Sākotnējās vispārīgās instruktāžas veikšana
 • Sākotnējās instruktāžas darba vietā veikšana
 • Periodiskās vispārīgās instruktāžas veikšana
 • Periodiskās instruktāžas darba vietā veikšana
 • Ārpuskārtas instruktāžas darba vietā veikšana
 • Nodarbināto iepazīstināšana ar darba vides risku novērtējumu

4. Obligātās veselības pārbaudes (OVP)

 • Sākotnējās OVP organizēšana
 • Periodiskās OVP organizēšana
 • Ārpuskārtas OVP organizēšana

5. Sanitārās pārbaudes

 • Darbinieku nosūtīšana uz pirmreizējām sanitārām pārbaudēm
 • Darbinieku nosūtīšana uz atkārtotām sanitārām pārbaudēm

6. Paaugstinātas bīstamības darba aprīkojums

 • Paaugstinātas bīstamības darba aprīkojuma pārbaužu veikšana
 • Bīstamo iekārtu pārbaužu organizēšana

7. Speciālo apmācību organizēšana

 • Speciālo apmācību organizēšana uzņēmumā uz vietas
 • Speciālo apmācību organizēšana mācību centrā

8. Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)

 • Konsultācijas pareizu IAL izvēlē

9. Vakcinācija

 • Sākotnējās vakcinācijas organizēšana un veikšana
 • Revakcinācijas organizēšana un veikšana

10. Ķīmiskās vielas

 • Drošības datu lapu savākšana no pasūtītājiem
 • Fizikāli – ķīmisko aprakstu sagatavošana par ķīmiskām vielām noliktavā

11. Vecā darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana

 • Vecā darba aprīkojuma atbilstības novērtēšana
 • Vecā darba aprīkojuma drošības uzlabošana

12. Darba vides iekšējā uzraudzība

 • Regulāra darba vides iekšējā uzraudzība
 • Regulāras pārbaudes būvobjektos/ mežizstrādes objektos

13. Nelaimes gadījumi

 • Nelaimes gadījuma darba izmeklēšana un reģistrācija VDIS
 • Vieglā nelaimes gadījuma izmeklēšana uzņēmumā uz vietas

14. Konsultācijas

 • Konsultācijas darba aizsardzībā
 • Konsultācijas elektrodrošībā
 • Konsultācijas pirmajā palīdzībā