logo_vizitkarte

Ar ko atšķiras izvērtēšana no audita?

Darba aizsardzības izvērtēšanu jāveic katru gadu un to nosaka Latvijas likumdošana. Mūsuprāt, darba aizsardzības sistēmas audits ir kas vairāk nekā tikai izvērtēšana un audita korektai izpildei būtu jāveic arī darba vides risku novērtēšana, lai precīzi varētu izvērtēt visus uzņēmumā esošo dokumentus un vai tie atbilst reālai situācijai.

Ar izvērtēšanu vairāk saprot uzņēmuma dokumentu pārskatu pret likumdošanu un to esamības vai neesamības noteikšanu. Darba aizsardzības satura atbilstību jau vajadzētu sīki un precīzi skaitīties auditā.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

1. Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un risku novērtēšana

  • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana