logo_vizitkarte

Kā rīkoties, ja šķiet, ka uzņēmuma darba aizsardzības sistēma nestrādā?

Vispareizāk šādos gadījumos ir sākt ar darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi, t.i., precīzi noteikt kurš darbinieks (vai pakalpojuma sniedzējs) ko darīs darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības jomā.

Mūsu gadījumā darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana nozīmē darba aizsardzības sistēmas izvērtēšanu (jo vispirms jau ir jāizvērtē, kas ir un kas nav, lai kaut ko sakārtotu) un tikai tad sakārtošanu:

 • visu nepieciešamo rīkojumu izstrādi, kas nosaka atbildīgu par dažādiem pienākumiem;
 • darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un pirmās palīdzības instrukciju izstrādi vai pārstrādi;
 • darba kārtības noteikumu izstrādi (ētikas kodeksa izstrādi, IT drošības politikas u.c. dokumentu izstrādi).

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

1. Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un risku novērtēšana

 • Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Indikatīvo mērījumu veikšana
 • Darbs aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
 • Nepieciešamo sarakstu izstrāde

2. Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide

 • Visu nepieciešamo iekšējo dokumentu – rīkojumu, kārtību u.c. dokumentu izstrāde

3. Instrukcijas un instruktāžas

 • Darba kārtības noteikumu izstrāde
 • Ievadapmācības darba aizsardzībā izstrāde
 • Elektrodrošības instrukcijas A grupai izstrāde
 • Pirmās palīdzības instrukcijas izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas darba veidiem izstrāde
 • Darba aizsardzības instrukcijas darbam ar konkrētu darba aprīkojumu izstrāde

4. Konsultācijas

 • Konsultācijas darba aizsardzībā
 • Konsultācijas elektrodrošībā
 • Konsultācijas pirmajā palīdzībā