logo_vizitkarte

Kāpēc nepieciešams izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas, ja internetā tās var iegādāties par nelielu samaksu?

Šeit vietā būtu teiciens: kas der visam, tas īsti neder nekam! Internetā var iegādāties vispārīgas darba aizsardzības instrukcijas un arī tikai populārākajiem darba veidiem. Praksē vispareizāk būtu izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas pēc darba vides risku novērtēšanas, kad jau ir precīzi saprotams ko katrs darbinieks vai vairāki darbinieki darba, un kādus pienākumus precīzi ierakstīt konkrēta amata (darba veida) darba aizsardzības instrukcijā.

Piemērs. Ir apkopējas, kuras uzkopj tikai pirmajā stāvā, tomēr ir apkopējas, kuras mazgā arī trepju telpas, dažas apkopējas mazgā arī logus no iekšpuses, bet dažos uzņēmumos arī mazgā logus no ārpuses. Tas viss ir jāņem vērā izstrādājot darba aizsardzības instrukciju, jo nelaimes gadījumā arī precīzi ir jāpierāda, kādu punktu konkrētais darbinieks ir pārkāpis, citādi vaina jāuzņemas pašam darba devējam, kurš nav aprakstījis droša darba veikšanas principus.

Praktiski tas nozīmē šādu pakalpojumu sniegšanu klientam:

Instrukcijas un instruktāžas

  • Darba kārtības noteikumu izstrāde
  • Ievadapmācības darba aizsardzībā izstrāde
  • Elektrodrošības instrukcijas A grupai izstrāde
  • Pirmās palīdzības instrukcijas izstrāde
  • Darba aizsardzības instrukcijas darba veidiem izstrāde
  • Darba aizsardzības instrukcijas darbam ar konkrētu darba aprīkojumu izstrāde
  • Darbinieku nosūtīšana uz atkārtotām sanitārām pārbaudēm