logo_vizitkarte

Dalāmies pieredzē praktiski pielietojamas energoefektivitātes sistēmas izveidē

2016.gada 2.martā metālapstrādes uzņēmumā “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” notika seminārs par Energoefektivitātes sistēmas izstrādi un sertificēšanu atbilstoši ISO 50001:2011.

Energoefektivitātes sistēmas izveide uzņēmumā var aizstāt obligātā energoaudita veikšanu, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES. Seminārs radīja izpratni par energoefektivitātes sistēmas ieviešanas ieguvumiem, kā arī sniedza ieskatu praktiski pielietojamas sistēmas izveidošanā un uzturēšanā.

Semināra moderatori bija kvalitātes un procesu vadības jomas eksperti: darbības efektivitātes uzlabošanas un procesu vadības konsultants Dzintars Putnis un Normunds Reips, organizāciju attīstības un vadības konsultants.

Uzņēmums “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” ir STEEEP (Support & Training for an Excellent Energy Efficiency Performance) projekta dalībnieks. Projekta ietvaros EUROCHAMBRES (Association of European Chambers of Commerce and Industry) un 35 Tirdzniecības un rūpniecības kameras no 10 dažādām Eiropas valstīm, tostarp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz atbalstu un apmācības, lai mazie un vidējie uzņēmumi samazinātu energoefektivitāti un patērētās enerģijas daudzumu.

Plašāk par projektu: www.steeep.eu.

Papildu informācija

Atbilstoši Eiropas Savienības prasībām lielajos uzņēmumos, kuros darbinieku skaits ir lielāks par 249, obligāti veicams energoaudits. To paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES, kas stājās spēkā jau 2012.gada 4.decembrī. No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energoefektivitātes sistēma ISO 50001:2012 vai vides vadības sistēma ISO 14001:2004. Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti un līdz ar to veicināt tā konkurētspēju.