logo_vizitkarte

Civilā aizsardzība  ir organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, ko īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

SIA”Leilands un Putnis” sniedz pakalpojumus civilās  aizsardzības plāna izveidē uzņēmumiem,  pašvaldības iestādēm un valsts iestādēm.

Civilās aizsardzības plāna izstrādi veicam atbilstoši 2007.gada MK noteikumu Nr. 423 „Pašvaldības komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasībām:

  • saskaņojam civilās aizsardzības plānu teritoriālajā VUGD struktūrvienībā;
  • sniedzam apmācības civilajā aizsardzībā un konsultācijas civilās aizsardzības plāna izstrādāšanā.