logo_vizitkarte
celonu_seku_analize_1-1024x528
celonu_seku_analize_2

Veicot šādu analīzi, ir svarīgi ievērot dažas lietas:

  • Problēmas ir jācenšas definēt kā negatīvs stāvoklis, nevis kāda risinājuma trūkums. Tas ļauj paskatīties uz problēmām „bez rāmjiem” un dod iespēju atrast kādus netradicionālus risinājumus.
  • Ieteicams, izmantot pašlīmējošās lapiņas, uz kurām tiek uzrakstīti problēmu iemesli, jo darba gaitā dažādos cēloņus bieži nākas novietot dažādās „asakas” vai „koka” vietās.

Tā kā ar augstākminētajām metodēm identificēto problēmas iemeslu varētu būt samērā daudz un tie visi identificē alternatīvus ceļus analizējamās problēmas risināšanai, tad pēc cēloņu-seku analīzes jāveic šo cēloņu svarīguma analīze, lai noteiktu prioritātes cēloņu novēršanas darbībām. Jāņem vērā,  ka pati cēloņu – seku analīze šīs prioritātes neuzrāda. „Instrumentus”, ar kuru palīdzību ir iespējams veikt svarīguma analīzi mēs aplūkosim nākošajos rakstos.