Rakstā aplūkoti būtiskākie ieguvumi ieviešot uzņēmumā Vides vadības standartu ISO 14001.…