logo_vizitkarte

Būtiskas izmaiņas ķīmisku vielu ražošanā un izmantošanā

Svarīga ziņa visiem, kuru darbs saistīts ar ķīmisku vielu ražošanu un izmantošanu. Sākot ar 2015.gada 1.jūniju spēkā stājas jauna kārtība, kas nosaka būtiskas izmaiņas ķīmisko vielu ražošanā un izplatīšanā.

Daudziem REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) un CLP regulu nosaukumi ir sveši, tomēr vairums uzņēmumu, kuru darbs jebkādā mērā saistīts ar ķīmisko vielu ražošanu vai izmantošanu, šie jēdzieni jāpatur prātā, un mūsu apkopotā informācija būs noderīga.

REACH regula, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu nosaka, ka turpmāk ķīmisko vielu ražotājiem pirms ķīmiskās vielas virzīšanas tirgū, ir jāveic pētījumi. Tas gan neattiecas uz apgrozībā esošajām ķīmiskajām vielām. REACH regulas ietekme ir plaša – tās prasības nereti skar arī uzņēmumus, kas uzskata, ka tiem ar šo regulējumu nav nekāda saistība. REACH regulas prasības ir saistošas ikvienam uzņēmumam, kas ražo vai izplata ķīmiskas vielas, kā arī izmanto tās savā darbā (piemēram, uzkopšanas nozares uzņēmumi).

Izmaiņas paredz arī to, ka turpmāk būs atļauts tirgot vai lietot ķīmiskas vielas tikai ar jauniem marķējumiem, kā arī to, kas visiem ķīmisko vielu ražotājiem vai tirgotājiem ir jāpārstrādā drošības datu lapas.

CLP regula, kas nosaka datu drošības lapu prasības, paredz, ka ar 1.jūniju visām drošības datu lapām jābūt sagatavotām pēc jaunajām CLP regulas prasībām. CLP regula nodrošina to, ka Eiropas Savienībā ķīmisko vielu bīstamība ir skaidri saprotama gan darbiniekiem, gan to patērētājiem. Tas tiek nodrošināts ar ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu. Minēto CLP regulas prasību izpildi kontrolēs Valsts darba inspekcija. Gadījumos, kad tiks konstatētas neatbilstības jaunajām prasībām, Valsts darba inspekcija izdos rīkojumu par šo nepilnību novēršanu.

Ar plašāku informāciju par minēto regulu prasībām un pielietošanu iespējams iepazīties Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) mājas lapā: http://echa.europa.eu