logo_vizitkarte

Mācību kurss par Kaizen metodikas pielietošanu organizācijas nepārtrauktas pilnveides procesā.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par Lean metodikas izmantošanu būvindustrijas sektora organizācijas darbības pilnveidošanā.

Lasīt vairāk

Praktisks mācību kurss par Lean principu pielietošanu būvindustrijas jomā.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par uz produktivitāti vērstu ražošanas vadību, tās plānošanu un izmaksu optimizāciju.

Lasīt vairāk

Izvērsts mācību kurss par ražošanas procesu grupēšanas metodes iespējām, pamatprincipiem un tās mērķiem.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par skaitlisko sistēmu un inženiersistēmu pielietojuma iespējām ražošanas uzņēmumos.

Lasīt vairāk

Mācību kursa par efektīvu un ilgtspējīgu ražošanas procesu vadību uzņēmumā 2. daļa.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par ražošanas stratēģijas izveidi konkurētspējas nodrošināšanai un vērtības radīšanai ražošanā.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par efektivitātes paaugstināšanas iespējām vieglās rūpniecības uzņēmumu procesu pārvaldībā.

Lasīt vairāk

Mācību kursā tiek aplūkotas augstākas pievienotās vērtības stratēģijas izveides iespējas vieglās rūpniecības uzņēmumiem.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par vieglās rūpniecības uzņēmumu ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanu un ražošanas procesu optimizēšanu.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par ražošanas procesu modernizēšanu, izmantojamo resursu optimizēšanu un bezatlikumu tehnoloģijas ieviešanu.

Lasīt vairāk

Izvērsts mācību kurss par bio – ekonomiskas saimniecības izveidi, produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un procesu...

Lasīt vairāk

Mācību kursā tiek apskatītas TRIZ – izgudrojumu uzdevumu risināšanas teorijas pamatprincipi un pielietošanas iespējas uzņēmumā. 

Lasīt vairāk

Mācību kursa par procesu orientētas ražošanas sistēmas izveidi 2. daļa. 

Lasīt vairāk

Izvērsts mācību kurss par procesu orientētas sistēmas izveidi ražošanā.

Lasīt vairāk

Teorētisks un praktisks mācību kurss par vērtību radīšanas plūsmas karti un to pielietošanu.

Lasīt vairāk

Izvērsts mācību kurss par LEAN un 6 Sigma efektivitātes paaugstināšanas metodēm, to pamatprincipiem.

Lasīt vairāk

Mācību kursā tiek aplūkoti taupīgas ražošanas pamatprincipi un citas tēmas, tostarp taupīgas ražošanas izvēršana u.c.

Lasīt vairāk

Mācību kurss par produktīvu pieeju operāciju pārvaldības ražošanā.

Lasīt vairāk