logo_vizitkarte

Kursa ilgums – 2 dienas Kursa mērķis Šis kurss ir paredzēts kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas/uzturēšanas komandas dalībniekiem...

Lasīt vairāk

Praktisks kurss par datu iegūšanu, apkopošanu un analizēšanu. Kursa mērķauditorija ir vadītāji un citi interesenti, kuri vēlas...

Lasīt vairāk

Kursā iespējams uzzināt, kā kvalitāti izmērīt naudas izteiksmē un kā noteikt un uzskaitīt kļūdu radītās izmaksas.

Lasīt vairāk

Seminārs radīs izpratni par kvalitātes vadību un ISO 9001 standarta prasībām, kvalitātes jēdzienu un priekšrocībām kvalitātes vadības...

Lasīt vairāk

Seminārs rada izpratni par kvalitātes jēdzienu, ISO 9001 standartu un kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Seminārs paredzēts vadītājiem...

Lasīt vairāk

Semināra mērķauditorija ir pārmaiņu līderi – vadītāji un konsultanti – moderatori. Dalība seminārā sniedz praktiskas iemaņas aplūkoto metožu...

Lasīt vairāk

Kurss sniedz izpratni par procesa jēdzienu un palīdz noteikt, kuri procesi uzņēmumā rada pievienoto vērtību.

Lasīt vairāk

Seminārs sniedz izpratni par ISO 90011:2015 standarta prasību pielietošanu, priekšrocībām un ieguvumiem kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā. 

Lasīt vairāk

Kurss sniedz padziļinātu izpratni par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanas darbībām efektīvas sistēmas ieviešanai.

Lasīt vairāk

Kursā tiek aplūkots riska būtība un risku vadības jēdziens, kā arī tiek sniegts ieskats izmaiņās ISO 9001, kas...

Lasīt vairāk