logo_vizitkarte

Seminārs radīs izpratni par LEAN pieeju organizācijas efektivitātes paaugstināšanā un LENA pielietošanas ieguvumiem.

Lasīt vairāk

6 semināru cikls rada padziļinātu izpratni par LEAN pamatprincipiem, metodēm un to pielietošanu organizācijas darbības pilnveidošanā. 

Lasīt vairāk

Seminārs rada izpratni par organizācijas mērķu izvirzīšanas procesu un organizācijas darbības pilnveidošanas sasaisti ar organizācijas mērķiem, kā arī...

Lasīt vairāk

Seminārs sniedz ieskatu Lean thinking pamatprincipos un metodēs, kas palīdz palielināt organizācijas darbības efektivitāti. 

Lasīt vairāk

Seminārs sniedz ieskatu 5 S metodikas pamatprincipos, to ieviešanā un skaidro metodikas ieviešanas ieguvumus. 

Lasīt vairāk

Kā iziet ārpus ierastajiem “rāmjiem”? Praktisks seminārs, kura laikā tiek izmēģinātas vairākas radošās ideju ģenerēšanas metodes.

Lasīt vairāk

Praktiska problēmu identificēšana, to iemeslu noteikšana un seku riska novērtēšana, kā arī problēmu risinājuma noteikšana pasniedzēja –...

Lasīt vairāk