logo_vizitkarte
IT_risinajumi

SIA “Leilands un Putnis” apmācību piedāvājumā ir semināri un kursi kvalitātes vadības, efektivitātes paaugstināšanas, informācijas drošības, risku vadības un energoefektivitātes jomās.

Piedāvājam daudzpusīgu un plašu apmācību programmu kvalitātes vadības sistēmas vadītājiem un iekšējiem auditoriem, kas sniedz ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, palīdzot jaunajiem speciālistiem reāli iepazīt savas darbības jomu, savukārt esošajiem speciālistiem - pilnveidot zināšanas atbilstoši jaunākajām tendencēm.

Mūsu darbības laikā esam izveidojuši dažādas specializētas apmācību programmas pēc organizāciju individuāla pieprasījuma. Mūsu pasniedzēji ir nozares eksperti, kuri pārzina jaunākās standartu un normatīvo aktu prasības.

Mūsu piedāvātais mācību process balstīts radošā pieejā gan praktisku uzdevumu risināšanā, gan reālu situāciju izspēlē, gan aktīvu diskusiju rosināšanā.