logo_vizitkarte

Ja organizācijas sniedz apmācību pakalpojumu, tām ir svarīgi izzināt tās sniegtā pakalpojuma rezultāta atbilstību gaidītajam.

Šādu informāciju var iegūt no apmācību dalībniekiem, veicot to aptaujāšanu.

Atkarībā no apmācību veida un rakstura, šīs informācijas iegūšana var tikt organizēta dažādos veidos.

Diezgan izplatīta ir apmācību dalībnieku anketēšana vai aptaujāšana uzreiz pēc apmācību noslēguma.

Bet tāpat ir ļoti vērtīgi ir uzzināt, kā apmācību dalībnieki iegūtās zināšanas izmanto dzīvē.

To uzzināt iespējams tikai pēc kāda laika pēc apmācību noslēguma, kad apmācību dalībnieki jau atrodas savās darba vietās.